• Engleza EN

Solutionare alternativa litigiiPentru solutionarea unui litigiu aveti dreptul de a va adresa ENTITATII DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR, denumita SAL-FIN. 
SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

SAL-Fin este o structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia Consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.

Consumatorii pot accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor doar daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu Asiguratorul, iar in cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul. Solutionarea amiabila sau prin intermediul metodelor de solutionare alternativa a litigiilor nu limiteaza dreptul partilor de a se adresa instantelor de judecata abilitate.

Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere:
a. prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare
b. prevederilor O.G 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
c. dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente, precum si informarii consumatorilor cu privire la caile de atac extrajudiciare continute in alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de O.G nr. 38/2015.
Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor sunt gratuite, iar cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare solutionarii litigiului sunt in sarcina partii care le solicita.
Pentru accesarea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor, Consumatorul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Informatii complete despre modul de solutionare alternativa a litigiilor pot fi obtinute la adresa de internet www.salfin.ro


Asigură-te aici