• Engleza EN

Societati de paza si monitorizare

Asigurarea de răspundere civilă a societaţilor de pază şi monitorizare (ML)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperã răspunderea civilă a Asiguratului pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau terţilor păgubiţi, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.

Pot fi asigurate acele servicii a căror practicare este permisă sau reglementată prin acte normative, juridice sau profesionale.

RISCURI ASIGURATE

-prejudicii provocate din culpa sa clienţilor care apelează la serviciile sale in baza unui contract de prestari servicii sau unor terţe persoane;

-cheltuielile de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil şi de care răspunde în baza legii, dacă el a fost găsit vinovat;

-cheltuieli de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora.

 

LIMITE TERITORIALE

Prevederile prezentelor condiţii de asigurare se aplică activitatii desfasurate de Asigurat pe teritoriul Romaniei.

LIMITA RĂSPUNDERII

-Pe eveniment

-Pe perioada asigurată

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

-Asiguratul va pune la dispoziţia Asigurătorului contractul cadru precum şi toate tipurile de contracte de prestări de servicii specifice pe care le oferă clienţilor;

-Asiguratul va încheia un contract cu fiecare dintre clienţii săi;

-Asiguratul va utiliza doar sisteme, echipamente şi dispozitive cu caracteristici tehnice avizate de autorităţile legale din România iar instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea instalaţiilor se vor face conform parametrilor de funcţionare, normativelor şi prevederilor legale;

-Va anunţa Asigurătorul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare după ce a luat cunoştinţă, despre orice daună ce ar intra sub incidenţa acoperirii acordate prin prezenta poliţă. 

 

Asigură-te aici