• Engleza EN

Premium

Toți știm că asigurarea medicală de călătorie în străinătate a devenit o necesitate.

Este ideal ca atunci când ne deplasăm în străinătate să încheiem o asigurare de călătorie cu cât mai multe beneficii.

O astfel de asigurare reprezintă o formă de protecție ce ne poate salva timp și bani și nu trebuie să o privim ca pe o cheltuială în plus ci ca pe o investiție în liniștea și siguranța noastră, a celor ce călătorim.

 

 

ASIGURAREA PREMIUM DE ASISTENȚĂ ȘI CHELTUIELI MEDICALE ÎN STRĂINĂTATE

(cod produs SA)

 

 

            OBIECTUL ASIGURĂRII

            Asigurarea se încheie pentru persoane fizice cu vârsta de până la 70 de ani, cu domiciliul stabil sau rezidență în România, care călătoresc în străinătate în scop turistic, lucrativ sau de afaceri.

Persoanele care la încheierea poliței au împlinit 70 ani, pot încheia numai asigurarea STANDARD de asistență și cheltuieli medicale în străinătate conform condițiilor generale de asigurare specifice produsului.

  

            RISCURI ASIGURATE

            Ca urmare a producerii unui eveniment asigurat sunt acoperite în limita sumei asigurate, accidentul și îmbolnăvirea prin preluarea cheltuielilor medicale de urgență și/sau de repatriere a Asiguratului bolnav, vătămat sau decedat.

Serviciile medicale asigurate de EUROINS sunt:

§consultație și diagnosticare;

§tratament și medicație;

§spitalizare pentru maxim 30 zile;

§intervenție chirurgicala, inclusiv anestezie și utilizarea sălii de operație;

§tratament dentar de maximă urgență, care este necesar și uzual pentru calmarea directă a durerii pentru cel mult 2 dinți, tratament efectuat fără alegerea medicului;

§asistență medicală de urgență în cazul bolilor cronice preexistente și consecințele unor astfel de boli existente sau cunoscute la data începerii valabilității poliței de asigurare;

§ asistență medicală de urgență în cazul îmbolnăvirilor cauzate de riscuri pandemice, cum ar fi dar fără a se limita la Covid-19;

§transport medical până la cel mai apropiat spital de locul în care se află Asiguratul;

§repatriere medicală sau repatriere în caz de deces.

În plus, față de riscurile prezentate mai sus, sunt preluate în asigurare următoarele extinderi speciale:

§asigurarea de accidente a persoanelor în limita sumei de 3.000 EUR;

§răspundere civilă fată de terți: în limita sumei de 5.000 EUR;

§asigurarea pentru bagaje pierdute, furate sau deteriorate: în limita sumei de 500 EUR;

§întârzierea zborului cu mai mult de 4 (patru) ore față de durata programată a zborului sau ca urmare a pierderii unui zbor de legătură rezultat din întârzierea primului zbor: 500 EUR;

§întârzierea bagajelor cu mai mult de 4 (patru) ore dar mai puțin de 24 (douăzeci și patru) ore într-o călătorie dus sau, după caz, dus/întors; 100 EUR;

§acoperirea costurilor transportului copilului /copiilor sub 14 ani înapoi în țară: 500 EUR.

 

            SUME ASIGURARE/LIMITE DE DESPĂGUBIRE:

            Suma asigurată poate fi: 5.000 EUR, 10.000 EUR, 30.000 EUR sau 50.000 EUR, numai pentru țările membre UE (din care maxim 20.000 EUR pentru tratament ambulatoriu și maxim 30.000 EUR pentru spitalizare, intervenție chirurgicală, inclusiv anestezie și utilizarea sălii de operație);

§Cheltuielile datorate măsurilor de urgență pentru salvarea vieții Asiguratului sau măsuri ce urmăresc calmarea durerii acute până la limita maximă de 1.000 euro;

§Cheltuielile privind asistență medicală de urgență în cazul îmbolnăvirilor cauzate de riscuri pandemice se despăgubesc în limita a 10% din suma maximă asigurată aleasă de Asigurat;

§Cheltuielile maxime despăgubite în cazul repatrierii (medicale sau în caz de deces) sunt de 5.000 EUR, indiferent de suma asigurată aleasă pentru cheltuieli medicale de urgență;

§În cazul tratamentului dentar de maximă urgență limita maximă a despăgubirii este de 150 EUR/dinte.

Pentru extinderile speciale, sumele asigurate sunt:

§  Asigurarea de accidente a persoanelor : 3.000 euro

§  Răspundere civilă față de terți: 5.000 euro

§  Bagaj pierdut/ deteriorat/ furat: 500 euro

§  Întârzierea bagajelor: 500 euro

§  Întârzierea zborului: 500 euro

§  Acoperirea costurilor transportului copilului/copiilor înapoi în țară: 500 euro

Prin plata unei prime suplimentare se pot asigura și servicii de asistență rutieră pentru autoturisme deținute/utilizate în scop personal, cu care se efectuează călătoria în străinătate.

 

            PRIMĂ DE ASIGURARE

Prima de asigurare se achita anticipat și integral la emiterea poliței de asigurare.

Aceasta poate fi achită în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu cardul în agențiile EUROINS sau prin virament în contul bancar indicat în oferta de asigurare

 

            PERIOADA DE RĂSPUNDERE

            Polița de asigurare se încheie pentru minim 2 zile și maxim 1 an.

Răspunderea EUROINS începe la data prevăzută în polița de asigurare ca fiind data începerii perioadei de valabilitate a asigurării, dar nu înainte de încasarea primei de asigurare și de trecerea frontierei pentru efectuarea călătoriei în străinătate.

Răspunderea EUROINS pentru bagaje pierdute/deteriorate sau furate este valabilă pe întreaga durată a călătoriei și începe:

§  pentru bagajul nepredat: de la începutul operațiunilor de îmbarcare și până la sfârșitul operațiunilor de debarcare;

§  pentru bagajul înregistrat: din momentul în care bagajul Asiguratului este înregistrat de compania de transport și până în momentul retragerii bagajului la destinație

Răspunderea EUROINS pentru riscurile asigurate încetează:

§   la ora "24" a zilei înscrise în poliță de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;

§  din momentul în care Asiguratul trece granița în România;

§   în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;

§   cu acordul ambelor părți;

§   prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe confirmarea de primire;

§   în caz de forța majoră.

 


            Prima de asigurare se calculează în funcție de:


· Numărul zilelor asigurate;

· Vârsta Asiguratului;

· Suma asigurată;

· Scopul călătoriei

 

 

Asigură-te aici