• Engleza EN

Standard

 

 

 

O călătorie lipsită de griji și fără evenimente neplăcute este dorința secretă a fiecăruia dintre noi atunci când plecăm în vacanță.

Asigurarea medicală de călătorie nu trebuie să lipsească din nici o planificare serioasă.

 

ASIGURAREA STANDARD  DE ASISTENȚĂ ȘI CHELTUIELI MEDICALE ÎN STRĂINĂTATE

(cod produs SA)

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

 Asigurarea se încheie pentru persoane fizice cu vârsta de până la 80 de ani, cu domiciliul stabil sau rezidență în România, care călătoresc în străinătate în scop turistic, lucrativ sau de afaceri.

Pentru ca noi toți, indiferent de vârsta, să avem posibilitatea de a călătorii în siguranță și a ne bucura de vacanță, Euroins România oferă persoanelor cu vârsta de peste 70 ani posibilitatea încheierii unei asigurări medicale de călătorie în străinătate astfel:

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 70 ani și 80 ani pot achiziționa asigurarea STANDARAD de asistență și cheltuieli medicale în străinătate pentru suma asigurată de 5.000 EUR fără acoperirea riscului de repatriere;

Persoanele care la data încheierii poliței au împlinit 80 ani pot achiziționa asigurarea STANDARD de asistență și cheltuieli medicale în străinătate numai după obținerea acordului scris din partea reprezentanților Euroins. 

- Acordul de preluare în asigurare se stabilește în baza analizării  declarației medicale pe care Asiguratul are obligația de a o pune la dispoziția Asiguratorului. 

- Condițiile de preluare în asigurare sunt: 5.000 EUR suma maximă asigurată, excluderea riscului de repatriere, 90 zile perioada maximă acoperită .

 

 RISCURI ASIGURATE

 Ca urmare a producerii unui eveniment asigurat sunt acoperite în limita sumei asigurate, accidentul și îmbolnăvirea prin preluarea cheltuielilor medicale de urgență și/sau de repatriere a Asiguratului bolnav, vătămat sau decedat.

Serviciile medicale asigurate de EUROINS sunt:

§  consultație și diagnosticare;

§  tratament și medicație;

§  spitalizare pentru maxim 30 zile;

§  intervenție chirurgicală, inclusiv anestezie și utilizarea sălii de operație;

§  tratament dentar de maximă urgență, care este necesar și uzual pentru calmarea directă a durerii pentru cel mult 2 dinți, tratament efectuat fără alegerea medicului;

§  asistență medicală de urgență în cazul bolilor cronice preexistente și consecințele unor astfel de boli existente sau cunoscute la data începerii valabilității poliței de asigurare;

§   asistență medicală de urgență în cazul îmbolnăvirilor cauzate de riscuri pandemice, cum ar fi dar fără a se limita la Covid-19;

§  transport medical până la cel mai apropiat spital de locul în care se află Asiguratul;

§  repatriere medicală sau repatriere în caz de deces.

 

 

 

SUME ASIGURARE/LIMITE DE DESPĂGUBIRE:

Suma asigurată poate fi: 5.000 EUR, 10.000 EUR, 30.000 EUR sau 50.000 EUR - numai pentru țările membre UE* (din care maxim 20.000 EUR pentru tratament ambulatoriu și maxim 30.000 EUR pentru spitalizare, intervenție chirurgicală, inclusiv anestezie și utilizarea sălii de operație);

§  Cheltuielile datorate măsurilor de urgență pentru salvarea vieții Asiguratului sau măsuri ce urmăresc calmarea durerii acute până la limita maximă de 1.000 euro;

§  Cheltuielile privind asistență medicală de urgență în cazul îmbolnăvirilor cauzate de riscuri pandemice se despăgubesc în limita a 10% din suma maximă asigurată aleasă de Asigurat;

§  Cheltuielile maxime despăgubite în cazul repatrierii (medicale sau în caz de deces) sunt de 5.000 EUR, indiferent de suma asigurată aleasă pentru cheltuieli medicale de urgență;

§  În cazul tratamentului dentar de maximă urgență limita maximă a despăgubirii este de 150 EUR/dinte.

Prin plata unei prime suplimentare se pot asigura și servicii de asistență rutieră pentru autoturisme deținute/utilizate în scop personal, cu care se efectuează călătoria în străinătate.

 

PRIMĂ DE ASIGURARE

Prima de asigurare se achita anticipat și integral la emiterea poliței de asigurare.

Aceasta poate fi achită în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu cardul în agențiile EUROINS sau prin virament în contul bancar indicat în oferta de asigurare.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Polița de asigurare se încheie pentru minim 2 zile și maxim 1 an.

Răspunderea EUROINS începe la data prevăzută în polița de asigurare ca fiind data începerii perioadei de valabilitate a asigurării, dar nu înainte de încasarea primei de asigurare și de trecerea frontierei pentru efectuarea călătoriei în străinătate.

Răspunderea EUROINS pentru riscurile asigurate încetează:

§   la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;

§  din momentul în care Asiguratul trece granița în România;

§   în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;

§   cu acordul ambelor părți;

§   prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe confirmarea de primire;

§   în caz de forța majoră.

 

Prima de asigurare se calculează în funcție de:

§ Numărul zilelor asigurate;

§ Vârsta Asiguratului;

§ Suma asigurată;

§ Scopul călătoriei

 

 

Asigură-te aici