• Engleza EN

Răspunderea operatorilor de transport rutier

Asigurarea de răspundere a operatorilor de transport rutier (EF)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Răspunderea Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor persoane fizice sau juridice, române sau străine, în timpul derulării unui transport rutier efectuat în condiţiile legii.

RISCURI ASIGURATE

Prejudiciile produse de către Asigurat in timpul efectuării unei operaţii de transport, unei persoane fizice sau juridice dacă ca urmare a finalizării procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, debitul acestuia către persoana prejudiciată nu s-a stins.

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă pe teritoriul Uniunii Europene.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE A ASIGURATORULUI

Perioada de asigurare este de 12 luni

SUMELE ASIGURATE (LIMITELE RĂSPUNDERII)

Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre suma mentionata in ordinul Ministrului transporturilor 1987 / 2005 la art. 6 litera d), ca reprezentand “nivelul financiar minim” si ”capitalul propriu al operatorului de transport rutier (conform ultimului bilant contabil).

Asigură-te aici