• Engleza EN

Raspundere civila generalaAsigurarea de răspundere civilă faţă de terţi (MA)

Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală (MD)

Asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaţilor (MR)

Asigurarea răspundere civilă profesională a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (MF)

Asigurarea de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare / reasigurare (MI)

Asigurarea de răspundere civilă a societaţilor de pază şi monitorizare (ML)Asigurarea răspunderii civile profesionale a contabililor autorizaţi, experţilor contabili, experţilor tehnici, auditorilor financiari, experţilor evaluatori şi consultanţilor fiscali (MN)Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din activitatea de consultanţă în construcţii (MP)Asigurarea de răspundere civilă profesională a agentului de asigurare (MU)Asigurarea de răspundere civilă profesională pentru medicii veterinari, tehnicieni şi asistenţi veterinari (MV)
Asigură-te aici