• Engleza EN

Premium

 

ASIGURAREA PREMIUM DE ASISTENȚĂ ȘI CHELTUIELI MEDICALE ÎN STRĂINĂTATE

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

 

Asigurarea se încheie pentru persoane fizice cu vârsta de până la 70 de ani, cu domiciliul stabil sau rezidență în România, care călătoresc în străinătate în scop turistic, lucrativ sau de afaceri.

Persoanele care la încheierea poliței au împlinit 70 ani, pot încheia numai asigurarea STANDARD de asistență și cheltuieli medicale în străinătate conform condițiilor generale de asigurare specifice produsului.


 

RISCURI ASIGURATE

 

Ca urmare a producerii unui eveniment asigurat sunt acoperite în limita sumei asigurate, accidentul și îmbolnăvirea prin preluarea cheltuielilor medicale de urgență și/sau de repatriere a Asiguratului bolnav, vătămat sau decedat.

Serviciile medicale asigurate de EUROINS sunt:

§  consultație și diagnosticare;

§  tratament și medicație;

§  spitalizare pentru maxim 30 zile;

§  intervenție chirurgicala, inclusiv anestezie și utilizarea sălii de operație;

§  tratament dentar de maximă urgență, care este necesar și uzual pentru calmarea directă a durerii pentru cel mult 2 dinți, tratament efectuat fără alegerea medicului;

§  asistență medicală de urgență în cazul bolilor cronice preexistente și consecințele unor astfel de boli existente sau cunoscute la data începerii valabilității poliței de asigurare;

§  transport medical până la cel mai apropiat spital de locul în care se află Asiguratul;

§  repatriere medicală sau repatriere în caz de deces.

In plus, față de riscurile prezentate mai sus, sunt preluate în asigurare următoarele extinderi speciale:

§  asigurarea de accidente a persoanelor în limita sumei de 3.000 EUR;

§  răspundere civilă fată de terți: în limita sumei de 5.000 EUR;

§  asigurarea pentru bagaje pierdute, furate sau deteriorate: în limita sumei de 500 EUR;

§  întârzierea zborului cu mai mult de 4 (patru) ore față de durata programată a zborului sau ca urmare a pierderii unui zbor de legătură rezultat din întârzierea primului zbor: 500 EUR;

§  întârzierea bagajelor cu mai mult de 4 (patru) ore dar mai puțin de 24 (douăzeci și patru) ore într-o călătorie dus sau, după caz, dus/întors; 100 EUR;

§  acoperirea costurilor transportului copilului /copiilor sub 14 ani înapoi în țară: 500 EUR.

 

SUME ASIGURARE/LIMITE DE DESPĂGUBIRE:

 

Suma asigurată poate fi: 5.000 EUR, 10.000 EUR, 30.000 EUR sau 50.000 EUR, numai pentru țările membre UE (din care maxim 20.000 EUR pentru tratament ambulatoriu și maxim 30.000 EUR pentru spitalizare, intervenție chirurgicală, inclusiv anestezie și utilizarea sălii de operație);

Cheltuielile datorate măsurilor de urgență pentru salvarea vieții Asiguratului sau măsuri ce urmăresc calmarea durerii acute până la limita maximă de 1.000 euro;

Cheltuielile maxime despăgubite în cazul repatrierii (medicale sau în caz de deces) sunt de 5.000 EUR, indiferent de suma asigurată aleasă pentru cheltuieli medicale de urgență;

În cazul tratamentului dentar de maximă urgență limita maximă a despăgubirii este de 150 EUR/dinte.

Prin plata unei prime suplimentare se pot asigura și servicii de asistență rutieră pentru autoturisme deținute/utilizate în scop personal, cu care se efectuează călătoria în străinătate.

 

PRIMĂ DE ASIGURARE

Prima de asigurare se poate achită în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu cardul în agențiile EUROINS sau prin virament în contul bancar indicat în oferta de asigurare.

Prima de asigurare se achită anticipat și integral la emiterea poliței.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Polița de asigurare se încheie pentru minim 2 zile și maxim 1 an.

Răspunderea EUROINS începe la data prevăzută în polița de asigurare ca fiind data începerii perioadei de valabilitate a asigurării, dar nu înainte de încasarea primei de asigurare și de trecerea frontierei pentru efectuarea călătoriei în străinătate.

Răspunderea EUROINS pentru riscurile asigurate încetează:

·         la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca data de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;

·         din momentul în care Asiguratul trece granița în România;

·         în caz de forță majoră.

 

Prima de asigurare se calculează în funcție de:

·         Numărul zilelor asigurate;

·         Vârsta Asiguratului;

·         Suma asigurată;

·         Scopul călătoriei

Documente produs

Valabile în perioada

Condiții generale de asigurare – SAcondP01_20

18.05.2020-prezent

Document de informare privind produsul de asigurare – ;SAipidP00_20

18.05.2020-prezent

 

 

Asigură-te aici