• Engleza EN

Plata garantiei de buna executie

Asigurarea de plată a garanţiei de bună execuţie (IG)

OBIECTUL ASIGURĂRII


EUROINS, in calitate de Garant, in schimbul primei de asigurare platite de Asigurat si in limita sumei asigurate, garanteaza acoperirea  pierderilor inregistrate de Beneficiar ca urmare a producerii in perioada asigurata a evenimentelor asigurate, pe care Asiguratul nu le poate onora/acoperi la data solicitarii de plata a despagubirii transmisa de Beneficiar, in conformitate cu prevederile contractului de baza.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri în cazul în care Beneficiarul solicită executarea garanţiei ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii de către Asigurat a obligaţiilor asumate prin contract.

Dacă pe perioada garanţiei apar deficienţe în îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Asigurat, acesta este obligat să ia toate măsurile în vederea remedierii deficienţelor.Dacă din motivele prezentate mai sus Asiguratul nu dă curs cererii, Beneficiarul poate solicita în scris EUROINS constatarea acestor deficienţe şi executarea integrală sau parţială a garanţiei

TERITORIALITATE

Poliţa este valabilă numai pe teritoriul României.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Contractul de asigurare are durata valabilităţii cerute de scrisoarea de garanţie de bună execuţie dintre Asigurat şi Beneficiarul serviciilor prestate.

SUMELE ASIGURATE

Suma asigurata se va stabili in functie de contractul de baza din care deriva obligatiile Asiguratului si este exprimata in aceeasi valuta;

Suma asigurata se reduce cu sumele platite de Asigurator drept despagubire, conform prevederilor din Clauza de garantare emisa.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral înainte de intrarea în vigoare a poliţei. 

 

Asigură-te aici