• Engleza EN

Notificare privind protectia datelor

Ø Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A (denumita in continuare „EUROINS ROMANIA”), colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin prezentul document, EUROINS ROMANIA informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile cuvenite.

 

Ø Date de contact

             EUROINS ROMANIA

               CUI:5328123
            ONRC: J23/2823/ 2011
            Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA-010/04.10.2003
            Cod Operator de date cu caracter personal: 5851
            Cod LEI: 315700GZA843JXKTJ400
            Capital Social: 532.823.413 Lei 

 Adresa: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4, Com.    Voluntari, jud. Ilfov, 077190,CP 63 OP 42

e-mail: office@euroins.ro

 

Ø Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

EUROINS ROMANIA colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:

·         Prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea/emiterea politelor de asigurare, gestionarea politelor de asigurare, gestiunea si lichidarea daunelor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude etc.);

·         Formularea deciziilor pentru evaluarea riscurilor de asigurare;

·         Respectarea obligatiilor legale;

·         Scopuri de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite.

Ø Temeiul legal pentru colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus poate fi:

·         consimtamantul persoanei vizate;

·         contractul de asigurare/polita la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate inainte de incheierea contractului de asigurare;

·         o obligatie legala;

·         interesul legitim al EUROINS ROMANIA (de exemplu, pentru prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna).

Ø Destinatari ai datelor cu caracter personal

In fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate urmatoarelor categorii de destinatari:

·         autoritati ale statului (inclusiv autoritati fiscale);

·         furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (de exemplu, companii de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale etc.);

·         agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca legislatia stipuleaza acest lucru;

·         intermediari implicati in administrarea contractelor de asigurare EUROINS ROMANIA;

·         alte companii din cadrul Grupului Euroins Insurance Group (EIG)

Ø Transferul datelor in afara tarii

In cadrul proceselor operationale specifice, EUROINS ROMANIA ar putea sa transfere date cu caracter personal in afara Romaniei catre alte companii din cadrul Grupului EUROINS ROMANIA sau catre alte companii de asigurare/reasigurare. Daca aceste companii sunt in afara Zonei Economice Europene, EUROINS ROMANIA se va asigura contractual ca transferul datelor cu caracter personal va fi reglementat de acelasi nivel de securitate ca transferurile efectuate in cadrul Uniunii Europene.

Ø Perioada stocarii datelor

Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice in materie de asigurari si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

Ø Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate ale caror date personale sunt colectate de EUROINS ROMANIA au urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

·         Dreptul de a solicita EUROINS ROMANIA, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete, stergerea sau restrictionarea prelucrarii acestora in anumite circumstante, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a fi uitat (solicitarea stergerii evidentelor datelor personale daca nu mai exista motive legitime pentru pastrare si/sau prelucrare a datelor) precum si dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor persoanei vizate catre un alt operator de date desemnat de persoana vizata);

·         Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, printr-o cerere transmisa la datele de contact ale EUROINS ROMANIA;

·         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoriatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

·         Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Ø Ne puteti contacta:

·        prin e-mail - la adresa: dataprotection@euroins.ro

Ø Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.euroins.ro – sectiunea „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“.

 

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 21.05.2018

Asigură-te aici