• Engleza EN

Notificare privind protectia datelor

Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A., cu sediul social in Str. Jiului nr. 8, J8 Office Park, Cladirea A, etaj 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1671/2022, CUI 5328123, website: www.euroins.ro, telefon 031.9483, 031.9002, 021.3170714, e-mail dataprotection@euroins.ro (denumita in continuare „EUROINS ROMANIA”), colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin prezentul document, EUROINS ROMANIA informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile cuvenite. Sunt persoane vizate in sensul prezentei notificari, fara a se limita la: (i) persoanele care se adreseaza cu o petitie sau sesizare catre EUROINS ROMANIA, (ii) persoanele prejudiciate, (iii) asigurati sau mandatarii acestora, (iv) persoanele pagubite, (v) persoanele care solicita incheierea unui contract de asigurare, persoane fizice, persoane fizice autorizate, forme de organizare si exercitare a unei profesii si, in general, orice alta entitate fara personalitate juridica.

 

Date de contact

EUROINS ROMANIA, CUI:5328123, ONRC: J40/1671/ 2022

Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA-010/04.10.2003

Cod Operator de date cu caracter personal: 5851

Cod LEI: 315700GZA843JXKTJ400

Capital Social: 532.823.413 Lei

Adresa: Str. Jiului nr. 8, J8 Office Park, Cladirea A, etaj 2, sector 1, Bucuresti

e-mail: dataprotection@euroins.ro

 

Datelele cu caracter personal pe care EUROINS ROMANIA le prelucreaza includ: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de e-mail, telefon, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, data si locul nasterii, varsta, sex, cetatenia, nationalitate, stare civila, detalii despre familie/sot/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate, date referitoare la educatie, califi-cari/certificari, ocupatie, functie, istoric profesional, informatii legate de nivelul de venit, date din actul(ele) de identitate, date din permisul de conducere si certificatul de inmatriculare, date privind bunuri pe care le detin persoanele vizate, semnatura olografa sau semnatura in format digital, alte date solicitate prin formularele specifice procesului de instrumentare a dosarelor de dauna si inregistrari audio ale convorbirilor telefonice din call-center.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal. EUROINS ROMANIA colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:

·        Prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea/emiterea politelor de asigurare, gestionarea politelor de asigurare, gestiunea si lichidarea daunelor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude etc.);

·       Formularea deciziilor pentru evaluarea riscurilor de asigurare;

·       Respectarea obligatiilor legale;

·      Pentru a genera si comunica o oferta de despagubire, respectiv pentru lichidarea dosarului de dauna;

·        In scopuri de raportare sau evaluare interna;

·        Solutionarea potentialelor litigii;

·       Solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor;

·   Identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude;

·        Recuperarea de creante.

·   Scopuri de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite.

 

Colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate se face in temeiul:

§  Regulamentului GDPR 679/2016 (Regulamentul) si a legislatiei specifice in vigoare,

§  prevederilor legislatiei asigurarilor si reasigurarilor,

§  legislatiei fiscale,

§  Regulamentului, in baza art. 6 alin. 1 lit b), c) si f) si, acolo unde persoana vizata si-a dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza art. 6 alin. 1 lit. a),

§   in baza solicitarii pentru deschiderea unui dosar de dauna, a dosarului de dauna deschis la EUROINS ROMANIA si a formularelor specifice procesului de avizare, constatare si lichidare a daunelor.

§  contractului de asigurare/politei la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate inainte de incheierea contractului de asigurare;

§  unei obligatii legale,

§  interesului legitim al EUROINS ROMANIA (de exemplu, pentru prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna).

Furnizarea datelor cu caracter personal indicate in legislatia asigurarilor si reasigurarilor, cea fiscala, precum si in alte prevederi legale, reprezinta o cerinta legala; furnizarea de alte date este voluntara, iar nefurnizarea acestora nu produce consecinte negative.

Destinatari ai datelor cu caracter personal. In fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate urmatoarelor categorii de destinatari:

·          autoritati ale statului roman sau strain (inclusiv autoritati fiscale);

·           instantelor de judecata;

·          furnizori/colaboratori/parteneri/contractori ai EUROINS ROMANIA implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (de exemplu, societati de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale etc.);

·          agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca legislatia stipuleaza acest lucru;

·          intermediari implicati in administrarea contractelor de asigurare EUROINS ROMANIA;

·          alte companii din cadrul Grupului EUROINS ROMANIA.

 

Transferul datelor in afara tarii

In cadrul proceselor operationale specifice, EUROINS ROMANIA ar putea sa transfere date cu caracter personal in afara Romaniei catre alte societati din cadrul Grupului EUROINS ROMANIA sau catre alte societati de asigurare/reasigurare. Daca aceste companii sunt in afara Zonei Economice Europene, EUROINS ROMANIA se va asigura contractual ca transferul datelor cu caracter personal va fi reglementat de acelasi nivel de securitate ca transferurile efectuate in cadrul Uniunii Europene.

Perioada stocarii datelor

Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice in materie de asigurari/reasigurari si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

Drepturile persoanelor vizate

Persoana vizata are urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele cu caracter personal si prelucrarea acestora de catre EUROINS ROMANIA: (i) accesul la prelucrarea datelor, (ii) rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete, (iii) stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”, si anume solicitarea stergerii datelor personale daca nu mai exista motive legitime pentru pastrarea si/sau prelucrarea datelor), (iv) restrictionarea prelucrarii datelor, (v) dreptul de a se opune prelucrarii, (vi) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare), (vii) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor persoanei vizate catre un alt operator de date desemnat de persoana vizata), (viii)  dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, printr-o cerere transmisa la datele de contact ale EUROINS ROMANIA, (ix) dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a se adresa instantelor de judecata in cazul in care considerati ca datele nu sunt prelucrate in mod legal, si (x) dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Ne puteti contacta:

·          prin e-mail - la adresa: dataprotection@euroins.rodataprotection@euroins.ro

, sau

 

·          la adresa de corespondenta din Str. Jiului nr. 8, J8 Office Park, Cladirea A, etaj 2, sector 1, Bucuresti, cu mentiunea: „In atentia Responsabilului cu Protectia Datelor”.

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.euroins.ro - sectiunea „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“.

 

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 10.08.2020.

Asigură-te aici