• Engleza EN

Medici, asistenti, tehnicieni veterinari

Asigurarea de răspundere civilă profesională pentru medicii veterinari, tehnicieni şi asistenţi veterinari (MV)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Pierderile pe care Asiguratul trebuie să le suporte în situaţia în care a provocat din culpă un prejudiciu clientului său (proprietar/deţinător de animale), în perioada de asigurare.   
Nu pot fi asiguraţi tehnicienii sau asistenţii veterinari, în situaţia în care medicul veterinar coordonator nu are calitatea de asigurat.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS va despăgubi Asiguratul până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru:

-suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse deţinătorilor de animale prin comiterea din culpă a unor acte de imprudenţă, neglijenţă, eroare sau omisiune manifestate în timpul serviciilor medicale veterinare acordate de către Asigurat, pe parcursul perioadei de asigurare, prin pieirea animalelor (deces sau sacrificare de necesitate).

-cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil.

 

TERITORIALITATE

Aceasta asigurare este valabilă numai pe teritoriul României.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE A EUROINS

Perioada de asigurare este de regulă 12 luni, dar nu mai puţin de 6 luni.

LIMITA RĂSPUNDERII

Răspunderea EUROINS este limitată astfel:

-pe eveniment asigurat: răspunderea maximă asumată de EUROINS, în legătură cu prejudiciile generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depăşi în total limita răspunderii pe eveniment prevazută în contractul de asigurare;   

-pe perioada de asigurată: răspunderea asumată de EUROINS nu va depăşi limita răspunderii pe perioada asigurată prevazută în contractul de asigurare, indiferent de numărul evenimentelor produse.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Plata primei de asigurare se va face anticipat şi integral sau in maxim 4 rate, cu menţiunea că ratele de primă se vor achita anticipat.

In caz de neplată la scadenţă a unei rate de primă următoare celei dintâi, Asiguratul are dreptul să o plătească în termen de 5 zile calendaristice de la scadenţa ratei respective, situaţia contractului rămânând neschimbată până la expirarea acestui termen.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să plătească prima de asigurare în condiţiile stabilite la încheierea contractului de asigurare şi să respecte achitarea ratelor de primă stabilite în poliţă, la datele scadente;
Să anunţe EUROINS, în scris, în termen de maximum 48 de ore după ce a luat cunoştinţă, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenţa acoperirii acordate prin prezentul contract de asigurare sau orice reclamaţie în legătură cu evenimentul asigurat.

 

Asigură-te aici