Contabil Senior

Candidatul ideal

Ai minim 5 ani de experiență în contabilitate?
Ai cunoștințe avansate de operare în Excel?

 • absolvent de studii superioare de specialitate;
 • facultate profil financiar – contabilitate un avantaj;
 • minim 5 ani experiență;
 • cunoştințe solide în domeniul legislației contabile şi fiscale;
 • capacitate mare de concentrare, capacitate de analiză şi sinteză;
 • atenție la detalii;
 • abilități numerice;
 • capacitatea de a lucra cu volum mare de informații zilnic;
 • cunoştințe foarte bune de operare calculator: Windows, MSOffice (Word, Excel – solide).

Descrierea jobului

 • verifică/corectează înregistrările contabile şi întocmeşte rapoarte de control;
 • verifică Balanța de Verificare;
 • furnizează informații pentru închiderile de lună şi rapoartele lunare pentru Grup;
 • verifică efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind: încasările în numerar şi prin băncile unde societatea are deschise conturi, precum şi a plăților efectuate în numerar şi prin conturile bancare, atat în lei, cat şi în valută; conform normelor şi procedurilor interne;
 • solicită informații de la unitățile teritoriale asupra diferențelor rezultate dintre încasările efective din extrasele de cont şi încasările operate în aplicația electronică proprie;
 • înregistrează şi ține evidența în detaliu a diferențelor contabile dintre cele două situații conform procedurilor interne de lucru;
 • asigură efectuarea înregistrărilor contabile privind cheltuielile pe centre de cost, după natura lor, deductibilitate şi în ordine cronologică;
 • verifică ca documentele aferente cheltuielilor înregistrate, să conțină toate datele de identificare a furnizorului , cheltuielile să fie aprobate conform notelor interne, documentele justificative să fie întocmite conform legislației (factură, bon fiscal, chitanță);
 • asigură înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor conform contabilității de angajamente;
 • verifică lunar concordanțele dintre informațiile existente în sistemul contabil şi cel tehnic, balanțele de verificare să fie echilibrate, verifică rulajele conturilor corespondente;
 • verifică la sfarşitul fiecărei luni soldurile finale ale conturilor pe care lucrează sau le are în gestiune, pe unitățile gestionate, verifică anulările de polițe;
 • verifică şi reglează încasările neoperate din extrasele bancare;
 • colaborează cu alte departamente în vederea clarificării situațiilor din punct de vedere al închiderii debitelor în conformitate cu reglementările contabile (regrese intermediari, salariați sau alt tip de regres);
 • îndosariază şi arhivează documentele în conformitate cu procedurile interne de lucru în acest sens;
 • întocmeşte rapoarte specifice activității sale.

Cauți un job specific?
Nu l-ai găsit în lista noastră?

Scrie-ne și trimite-ne CV-ul tău. Echipa noastră te va contacta imediat ce identificăm o oportunitate pentru tine.

Încarcă CV

Petițiile/reclamațiile formulate împotriva societății EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA și înregistrate la AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ în ultimele 3 luni sunt în număr de 694.

Structura acestora poate fi consultată aici.