• Engleza EN

EUROPROTECT PREMIUM

EUROPROTECT PREMIUM este o asigurare de sanatate voluntară care pune în prim plan etica medicala:

 

  • nu impune restricții privind metodelede diagnostic sau tratament aplicate;
  • nu există un catalog predefinit de prestații;
  • nu impune accesarea unui anumit personal medical sau a unei clinici;
  • nu are limită de accesări a serviciilor medicale.
  • accesibilitate prin serviciul de call center EuroMed

 

Planuri de asigurare si categorii de suma asigurata:
  • Ambulatoriu;
  • Spitalizare;
  • Clauza ambulanta;

PLANURI DE BAZĂ

SUME ASIGURATE

¨ AMBULATORIU

¨ 20.000 LEI

¨ 50.000 LEI

¨ 100.000 LEI

¨ SPITALIZARE

¨ 20.000 LEI

¨ 50.000 LEI

¨ 100.000 LEI

ACOPERIRI SUPLIMENTARE

Se va achiziționa numai împreună cu unul dintre planurile de bază

¨ AMBULANȚĂ

¨ 2.000 LEI

Caracteristicile produsului EuroProtect Premium:
Varsta includere in asigurare: 0 – 60 ani.

Pentru preluarea in asigurare este necesara evaluare medicala: aceasta se realizeaza in baza chestionarului medical.

Acoperire teritoriala: Romania.
Moneda politei: LEI.

Frecventa de plata: lunara, trimestriala, semestriala si anuala.

Tarifele sunt diferentiate pe grupe de varsta.

Reduceri: in functie de frecventa de plata si numarul de persoane asigurate.

Durata asigurarii: 1 an, cu reinnoire.

Retur de prima: Prima de asigurare înglobează un retur de primă de 20% din valoarea acesteia, care se acordă la reînnoirea poliței de asigurare, în condițiile în care rata daunei simplă este mai mică de 15%.

Decontarea serviciilor medicale:
Asigurații pot opta pentru servicii medicale acordate de către rețeaua de furnizori de servicii medicale EUROINS sau pentru servicii medicale oferite de alți furnizori medicali de pe teritoriul României, cu excepția Pachetului Preventiv, care se va accesa numai în cadrul partenerilor medicali menționați în Planurile de asigurare și rețeaua teritorială a acestora.
Serviciile medicale acordate de către rețeaua de furnizori EUROINS, sunt decontate în proporție de 100%, direct către instituția medicală care a tratat Asiguratul.
Pentru serviciile medicale acordate de către alți furnizori medicali de pe teritoriul României, EUROINS va rambursa asiguratului 80% din costul serviciilor medicale efectuate, acoperite conform planului de asigurare ales.
EUROINS își rezervă dreptul de a modifica lista de parteneri dacă, aceștia nu îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul de colaborare.

Perioade de așteptare:
30 de zile de la data intrării pentru prima oară în asigurare, inaplicabilă pentru evenimente asigurate decurgând din accidente acoperite prin asigurare;
6 luni de la data intrării pentru prima oară în asigurare pentru evenimente ce au legătură cu o boală malignă.

Documente produs

Valabile în perioada

Condiții generale de asigurare EUROPROTECT PREMIUM – BBcopi00_18

01.10.2018-prezent

Document de informare privind produsul de asigurare – BBipidp00_18

01.10.2018-prezent


Asigură-te aici