• Engleza EN

Culturi agricole,rod vii,pomi fructiferi

Asigurarea culturilor agricole, rodului viilor, pomilor fructiferi şi hameiului (IF)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Societatea EUROINS în calitate de Asigurator preia în răspundere culturile agricole, rodul viilor, pomilor fructiferi şi hameiului, pentru riscurile specificate şi acoperite potrivit opţiunii Asiguratului cu acordul EUROINS.
În asigurare pot fi cuprinse culturile de cereale, plante tehnice, plante medicinale şi aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor şi hameiului, arbuşti fructiferi, căpşun, culturile din sere, solarii şi răsadniţe, pepinierele, plantaţiile de portaltoi.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS despăgubeşte producătorii agricoli cu care a încheiat contracte de asigurare, pentru daunele produse culturilor agricole de oricare dintre următoarele riscuri:

-îngheţ târziu de primavără;

-grindină;

-ploaie torenţială;

-furtună/vijelie;

-incendiu din orice cauză;

-alunecare/prăbuşire/surpare de teren cultivat;

-îngheţ timpuriu de toamnă.

 

TERITORIALITATE

Se asigură culturile agricole, rodul viilor, pomilor fructiferi şi hameiului numai pe teritoriul României/Uniunii Europene.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare pentru culturi, în cadrul anului agricol, este sezonul agricol corespunzător perioadei de vegetaţie specifice speciei/soiului/hibridului plantei cultivate.
Asigurarea poate fi încheiată oricând în cursul anului, dar cel puţin cu o lună înaintea începerii recoltării culturii asigurate şi este valabilă pentru anul agricol în curs.

MODUL DE ÎNCHEIERE A ASIGURĂRII

Într-un an agricol, contractul de asigurare poate fi încheiat astfel:
a) până la data de 15 decembrie, pentru culturile însămânţate în toamnă, care intră sub incidenţa Legii nr. 381/2002;
b) până la data de 1 martie, pentru rodul plantaţiilor de vii şi pomi, asigurate la grupa de riscuri „Standard”;
c) până la data de 31 mai, pentru culturile de primăvară şi rodul plantaţiilor de vii şi pomi, care intră sub incidenţa Legii nr. 381/2002;
d) până la legarea definitivă a rodului, pentru plantaţiile asigurate la grupa de riscuri “standard redus” – grindină, ploi torenţiale, furtuni/vijelii;

PRIMA DE ASIGURARE

Prima tarifară, pe baza căreia se calculează prima de asigurare, reprezintă un anumit procent din suma asigurată.
Prima de asigurare se stabileşte pentru un an agricol, indiferent de data încheierii asigurării.
Prima de asigurare se poate achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în numerar pe baza de chitanţă sau prin ordin de plata în contul EUROINS.

SUMA ASIGURATĂ

Suma asigurată se stabileşte de către Asigurat împreună cu EUROINS, astfel:

-până la nivelul cheltuielilor cu lucrările mecanizate, lucrările manuale şi materialele necesare pentru realizarea producţiei înscrise în contractul de asigurare, denumite în continuare cheltuieli tehnologice directe de producţie (exclusiv cheltuielile de recoltare) conform Devizului tehnologic al culturii asigurate, care se anexează şi face parte integrantă din contractul de asigurare;

-la preţul de valorificare al producţiei prevăzut în Contractul de livrare, care se anexează şi face parte integrantă din contractul de asigurare.

Asigură-te aici