• Engleza EN

Corp nava si masini

Asigurarea facultativă pentru corp nava şi maşini (FA)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, asigură facultativ navele comerciale, navele de pescuit şi navele colectoare, precum şi instalaţii şi utilaje plutitoare, asimilate navelor.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri pentru pierderea sau avariile cauzate navelor asigurate de evenimentele şi/sau pericolele mărilor sau altor căi navigabile interioare apărute în timpul navigaţiei şi/sau exploatării legale ale acestora, precum şi pentru răspunderile şi/sau cheltuielile suplimentare care decurg din acestea, conform uneia din următoarele condiţii particulare:

Condiţia Particulară A: Pierdere Totală, Avarie Comună, Avarie Particulară şi Răspundere pentru coliziuni cu terţi;

Condiţia Particulară B: Pierdere Totală, Avarie Comună şi Răspundere pentru coliziuni cu terţi;
Condiţia Particulară C: Pierdere Totală, Avarie Comună şi Avarie Particulară;
Condiţia Particulară D: Pierdere Totală şi Avarie Comună;
Condiţia Particulară E: Pierdere Totală;

CONDIŢIA SPECIALĂ I PENTRU ASIGURAREA FACULTATIVĂ PENTRU CORP NAVĂ ŞI MAŞINI
Inventarului Mijloacelor Fixe şi Mijloacelor Circulante,  Materialelor şi Cheltuielilor în Legătură cu Exploatarea Navei
Se foloseşte numai împreună cu Condiţii Generale privind asigurarea facultativă pentru Corp Navă şi Maşini şi impreună cu una dintre Condiţiile Particulare A, B, C, D sau E  

La cererea Asiguratului, părţile pot conveni ca asigurarea încheiată în una din condiţiile de mai sus să fie extinsă pentru a acoperi şi riscurile de război şi greve.

TERITORIALITATE

Asigurarea are valabilitate în conformitate cu cele înscrise în certificatul de clasificare al navei, în poliţa de asigurare şi în măsura în care nu există restricţii în ceea ce priveşte limitele de navigabilitate acordate navei.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de regulă 12 luni dar se poate incheia si pe voiaj determinat.

SUMELE ASIGURATE (LIMITELE RĂSPUNDERII)

Nava se asigură pentru suma declarată de Asigurat şi acceptată de EUROINS, care nu trebuie să fie inferioară valorii reale (valoarea rezultată în urma evaluării conform Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS), elaborate de Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare (IVSC), ediţia a opta 2007, precum şi cu respectarea normelor şi recomandărilor practice elaborate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR) şi nici să depăşească valoarea de nou a unei nave similare, la data încheierii asigurării.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se plătesc în lei sau în valută, conform poliţei de asigurare.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să întreţină şi să exploateze nava în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.
Să ia, pe seama EUROINS şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea şi micşorarea pagubelor produse ca urmare a unui eveniment asigurat.

Asigură-te aici