• Engleza EN

Contabili, auditori, evaluatori

Asigurarea răspunderii civile profesionale a contabililor autorizaţi, experţilor contabili, experţilor tehnici, auditorilor financiari, experţilor evaluatori şi consultanţilor fiscali (MN)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă prejudiciile de care Asiguratul se face legal răspunzător ca urmare a săvârşirii unor acte de  neglijenţă în desfăşurarea activiţăţii sale profesionale şi faţă de care introduce în perioada asigurată o cerere de despăgubire.

RISCURILE ASIGURATE

Sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse  prin comiterea din culpă a unor acte de imprudenţă sau neglijenţă în desfăşurarea activitaţii profesionale şi de care răspunde în baza legii;
Cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil;
Cheltuielile de refacere şi/sau înlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plată, extrase de cont, ştate de  salarii, registre  de  casă,  chitanţe, balanţe contabile etc.) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.

LIMITA RĂSPUNDERII

Pe eveniment asigurat:
Răspunderea maximă asumată de EUROINS, în legătură cu prejudicii generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depăşi în total limita răspunderii pe eveniment menţionată în contractul de asigurare.
Pe întreaga perioadă de asigurare:
Răspunderea EUROINS nu va depăşi în total pe perioada asigurată limita răspunderii menţionată în contractul de asigurare.

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se stabileşte pe baza limitei de răspundere sau a cifrei de afaceri comunicată de Asigurat pentru perioada asigurată.
Plata primei de asigurare se va face anticipat şi integral. La cererea Asiguratului, EUROINS poate accepta ca plata primei de asigurare anuale să fie efectuată şi în rate.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să comunice EUROINS, în scris, orice modificare intervenită în cursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare;
Să anunţe EUROINS, în scris, în termen de maximum 2 zile lucrătoare dupa ce a luat cunostinţă, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenţa acoperirii acordate prin prezentul contract de asigurare sau orice reclamaţie în legatura cu evenimentele asigurate, furnizând toate informaţiile, actele şi documentele pe care le posedă.

 

CLAUZA SPECIALA PRIVIND ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A EVALUATORILOR SI EXPERTILOR TEHNICI MEMBRII AI ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMANIA (ANEVAR).

 

OBIECTUL ASIGURARII

 

EUROINS acopera  prejudiciile (pierderile banesti) provocate de catre acesta clientilor  sai, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa in perioada asigurata si pentru care devine raspunzator in baza legii si a Codului de conduita etica si profesionala.

Asigură-te aici