• Engleza EN

CASCO de criza

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

Asigurătorul, în baza contractului de asigurare şi în schimbul primei de asigurare încasate, asigură proprietarii (persoane fizice sau juridice) de vehiculele înmatriculate/înregistrate în România şi care au asigurarea RCA încheiată (şi valabilă) la

EUROINS.

 

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri în baza condiţiilor de asigurare, pentru pagubele produse vehiculului asigurat, ca urmare a unui accident de circulaţie, produs pe teritoriul României, din culpa exclusivă sau parţială a unei terţe persoane, care la momentul accidentului conducea un vehicul asigurat în baza unei poliţe RCA încheiată (şi valabilă) la o altă societate de asigurări decât EUROINS sau în baza unui document internaţional de asigurare.

 

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.

 

PERIOADA DE RASPUNDERE A EUROINS

Perioada de asigurare se încheie pentru perioada de 1 an sau 6 luni (corespunzător perioadei pentru care Asiguratul încheie asigurarea RCA).

 

SUMA ASIGURATA

Vehiculele se asigură la  valoarea reală din momentul producerii evenimentului asigurat, valoare ce nu va depăşi suma de 15.000 EUR, echivalent în lei la data evenimentului asigurat.

Prin valoarea reală a vehiculelor se înţelege valoarea de nou a acestora diminuată cu uzura valorică corespunzătoare, stabilită în raport cu vechimea, utilizarea şi starea de întreţinere a acestora, la data accidentului, potrivit scalei de uzură în conformitate cu normele de aplicare ale Ordinului CSA nr. 5/2010.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se achită anticipat şi integral înainte de intrarea în vigoare a politei.

Asigură-te aici