• Engleza EN

CASCO Basic

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

În baza contractului de asigurare, EUROINS asigură proprietarii, persoane fizice, de autoturisme (autoturisme cel mult 9 locuri, autoturisme de teren, automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăseste 3,5t) cu o vechime maximă de 8 ani, supuse înmatriculării în România şi utilizate în scop personal.

 

RISCURI  ASIGURATE

·         Avarii: ciocniri, loviri sau izbiri cu alte autoturisme sau cu corpuri aflate în afara autoturismului asigurat,  căderi ale autoturismelor (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), derapări, răsturnări.

·         Se acordă despăgubiri şi pentru zgârierea autoturismului numai dacă autoturismul prezintă şi alte avarii directe, cu excepţia zgârieturilor, ca urmare a aceluiaşi eveniment asigurat.

 

SERVICII SUPLIMENTARE

·         Gratuit, se asigura si transportul autoturismului asigurat, pe teritoriul României, în toate cazurile prevazute la capitolul riscuri asigurate, în limita unui singur transport pentru fiecare eveniment, în scopul salvării sau reparării lui, dacă autoturismul nu poate fi deplasat prin forţă proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparaţii de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparaţia sau până la locul de parcare, în limita cheltuielilor de transport percepute de societăţile specializate.

·         În limita sumei asigurate se acordă despagubiri si pentru:

-       pagubele produse autoturismului asigurat, prilejuite de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea autoturismului si limitarea pagubelor;

-       pagubele produse echipamentelor suplimentare montate de Asigurat si declarate de acesta în cererea de asigurare, incluse în suma asigurată si pentru care s-au plătit prime de asigurare suplimentare, numai dacă acestea erau montate pe autoturism, iar paguba este urmarea unui risc asigurat.

 

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă în statele din UE*.  Extinderea riscului în afara UE* se va face printr-o clauză specială cu plata unei prime suplimentare.

 

PERIOADA DE RASPUNDERE A EUROINS

Perioada de asigurare este de regulă 12 luni, dar nu mai puţin de 6 luni.

 

FRANSIZE

Asiguratul va suporta o fransiză deductibilă obligatorie de: 0,5% din suma asigurată (dar nu mai putin de 100 eur) pentru avariile parţiale sau avaria totală.

 

SUMA ASIGURATĂ

Autoturismele sunt cuprinse în asigurare la valoarea reală a acestora, la data încheierii asigurării, determinată potrivit coeficientului de valoare rămasă.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat si integral sau în cel mult patru rate (prima rată se plăteste înainte de intrarea în vigoare a politei, iar următoarele înaintea datelor scadente mentionate în polită). Cuantumul şi termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele menţionate în polita de asigurare.

In condiţiile in care suma asigurată este stabilită:

a) în lei, primele/ratele de primă se stabilesc şi se plătesc în lei;

b) în euro, primele/ratele de primă de asigurare se stabilesc în euro si se plătesc în euro sau, în lei la cursul B.N.R.

Asigură-te aici