• Engleza EN

Carte Verde

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto "Carte Verde" (EB)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă persoanele fizice sau juridice care deţin vehicule înmatriculate sau înregistrate în România, pentru cazurile de răspundere civilă delictuală, fată de terţele persoane prejudiciate prin accidente de vehicule, produse pe teritoriul statelor membre ale sistemului internaţional Carte Verde, ale căror iniţiale nebarate se regăsesc în documentul de asigurare Carte Verde.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri pentru prejudiciile provocate prin accidente de vehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul.

Despăgubirile se acordă pentru pagube materiale, cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată şi vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul statelor membre ale sistemului internaţional Carte Verde, ale căror iniţiale nebarate se regăsesc în documentul de asigurare Carte Verde.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE A EUROINS

Asigurarea se poate încheia pentru perioade de la 15 zile până la 12 luni.
Răspunderea EUROINS începe din momentul iesirii vehiculului de pe teritoriul României şi încetează în momentul reintrării acestuia pe teritoriul României, cu condiţia ca acestă perioadă să fie cuprinsă între datele înscrise în documentul de asigurare "Carte Verde".

MODUL DE ÎNCHEIERE A ASIGURĂRII

Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea documentului de asigurare Carte Verde şi încasarea primei de asigurare.

SUMELE LA CARE SE ÎNCHEIE ASIGURARE

În caz de prejudicii provocate prin accidente de vehicule, se acordă despăgubiri în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire, prevăzut în legislaţia respectivă.

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. Documentul de asigurare Carte Verde se emite pentru perioada pentru care s-a achitat prima de asigurare.

OBLIGATIILE ASIGURATULUI

Să plătească prima de asigurare conform tarifului EUROINS.

În cazul producerii unui accident, Asiguratul este obligat:

a) să ia toate măsurile în scopul diminuării prejudiciilor sau evitării celor ulterioare;

b) să înştiinţeze imediat organele în drept (poliţie, pompieri, etc.), cele mai apropiate de locul producerii accidentului, solicitând întocmirea de acte constatatoare a cauzelor şi împrejurărilor producerii acestuia;

c) să înştiinţeze imediat Biroul Naţional de Asigurări corespunzător, menţionat pe verso-ul documentului de asigurare Carte Verde;

d) să înştiinţeze EUROINS în scris despre producerea accidentului, dând informaţii despre cauzele şi împrejurările în care acesta s-a produs, despre natura pagubelor produse terţilor şi estimarea mărimii acestora, în termen de 5 zile de la data producerii accidentului;

e) să pună la dispoziţia EUROINS, la sosirea în tară, declaraţia Asiguratului, precum şi orice alte acte deţinute în legătură cu accidentul.

În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute, dacă nu s-a achitat prima de asigurare sau dacă nu se poate determina vinovăţia Asiguratului în producerea accidentului şi a pagubelor, EUROINS are dreptul ca după efectuarea plăţii, să recupereze sumele plătite de la Asigurat.

Asigură-te aici