• Engleza EN

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (GA)

OBIECTUL ASIGURǍRII

EUROINS asigurǎ bunurile care fac obiectul transportului, inclusiv cheltuielile de transport, vamale, precum şi alte cheltuieli asemǎnǎtoare, în mǎsura în care acestea din urmǎ sunt cuprinse în suma asiguratǎ.

RISCURI ASIGURATE

Riscurile asigurate sunt cele prevazute in Conditiile particulare anexate si mentionate in polita de asigurare, ca urmare a solicitãrii exprese a Asiguratului.

  

CONDITIA PARTICULARA A

Aceastã asigurare acoperã toate riscurile de pierdere sau daunã ale bunului asigurat cu exceptia excluderilor prevãzute la Clauzele 4, 5, 6, si 7.

  

CONDITIA PARTICULARA B

Aceastã asigurare acoperã , cu exceptia excluderilor prevãzute la Clauzele 4, 5, 6, si 7.

pierderea sau avarierea bunurilor asigurate produsã de:

incendiu sau explozie,

distrugerea, esuarea, scufundarea sau rãsturnarea navei ,

rãsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru

coliziunea sau contactul navei sau mijlocului de transport cu orice obiect extern altul decât apa,

descãrcarea mãrfii într-un port de refugiu,

cutremur, eruptie vulcanicã sau trãsnet,

pierderea sau dauna produsã bunurilor asigurate de:

sacrificiul de avarie comunã,

aruncarea peste bord sau luarea de valuri,

pãtrunderea apei de mare sau de râu/lac în navã, mijloc de transport, container sau loc de depozitare,

dauna totalã produsã oricãrui colet pierdut peste bord sau scãpat pe timpul încãrcãrii sau descãrcãrii în sau de pe navã sau mijloc de transport.

Aceastã asigurare acoperã cheltuielile si contributiile la avaria comunã si/sau cheltuielile de salvare, plãtite de Asigurat, stabilite conform prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, dacã acestea au fost fãcute pentru sau în legãturã cu înlãturarea unei pierderi produse de orice eveniment, cu exceptia celor excluse in Clauzele 4, 5, 6 si 7 .

Această asigurare mai acoperă proporţional suma ce reprezintă partea de răspundere a Asiguratului ce apare conform Clauzei “culpă comună în caz de coliziune”, dacă această clauză este prevăzută  în contractul de navlosire şi anume în aceeaşi proporţie în care se despăgubeşte o pagubă acoperită prin această asigurare. În cazul în care proprietarii navei solicită despăgubiri în virtutea numitei clauze, Asiguratul se obligă să anunţe Asiguratorul care va avea dreptul, pe cheltuiala sa, să apere Asiguratul împotriva unei astfel de cereri de despăgubire.

    

CONDITIA PARTICULARA C

Aceastã asigurare acoperã , cu exceptia excluderilor prevãzute la Clauzele 4, 5, 6, si 7 de mai jos,

pierderea sau avarierea bunurilor asigurate produsã de:

incendiu sau explozie,

distrugerea, esuarea, scufundarea sau rãsturnarea navei ,

rãsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru

coliziunea sau contactul navei sau mijlocului de transport cu orice obiect extern altul decât apa,

descãrcarea mãrfii într-un port de refugiu,

pierderea sau dauna produsã bunurilor asigurate de:

sacrificiul de avarie comunã,

aruncarea peste bord sau luarea de valuri,

Aceastã asigurare acoperã cheltuielile si contributiile la avaria comunã si/sau cheltuielile de salvare, plãtite de Asigurat, stabilite conform prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, dacã acestea au fost fãcute pentru sau în legãturã cu înlãturarea unei pierderi produse de orice eveniment, cu exceptia celor excluse in Clauzele 4, 5, 6 si 7 de mai jos sau oriunde altundeva în aceastã asigurare.

Această asigurare mai acoperă proporţional suma ce reprezintă partea de răspundere a Asiguratului ce apare conform Clauzei “culpă comună în caz de coliziune”, dacă această clauză este prevăzută  în contractul de navlosire şi anume în aceeaşi proporţie în care se despăgubeşte o pagubă acoperită prin această asigurare. În cazul în care proprietarii navei solicită despăgubiri în virtutea numitei clauze, Asiguratul se obligă să anunţe Asiguratorul care va avea dreptul, pe cheltuiala sa, să apere Asiguratul împotriva unei astfel de cereri de despăgubire.

 

EXCLUDERI

 

CLAUZA 4 –  Clauza de excluderi generale;

CLAUZA 5 – Clauza de excludere pentru starea de nenavigabilitate sau nepotrivire;

CLAUZA 6 – Clauza de excludere pentru razboi;

CLAUZA 7 – Clauza de excludere pentru greve.

SUMELE ASIGURATE

Suma asiguratǎ este valoarea indicatǎ în poliţǎ, declaratǎ de Asigurat şi reprezintǎ nivelul maxim al despǎgubirii ce se poate acorda în caz de daunǎ şi care trebuie justificatǎ în caz de daunǎ.

 

 

OBLIGATIILE ASIGURATULUI

Sã instiinteze in scris EUROINS despre producerea evenimentului asigurat, imediat ce a luat cunostinta de aceasta.

Sã ia toate mãsurile pentru limitarea si micsorarea pagubei, solicitând avizul Asiguratorului in cazul in care aceste mãsuri  implicã cheltuieli suplimentare.

Asigură-te aici