• Engleza EN

Asigurarea de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare / reasigurare (MI)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Acoperirea răspunderii civile a brokerului de asigurare şi reasigurare pentru prejudicii provocate clienţilor ca urmare a săvârşirii de către acesta a unor acte de neglijenţă in activitatea de intermediere de asigurari şi reasigurări definită potrivit legislaţiei in vigoare.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS va despăgubi pe Asigurat până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru cererea de despagubire inaintata in perioada de asigurare pentru:
a) pierderile provocate clienţilor ca urmare a comiterii unor acte de neglijenţă in activitatea de intermediere de asigurări;
b) cheltuielile de judecată la care a fost obligat Asiguratul de instanta civila in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
c) cheltuielile de refacere şi/sau înlocuire a documentelor originale (contracte de asigurare şi/sau reasigurare, corespondenţă, certificate, precum şi alte tipuri de documente care au legătură cu activitatea Asiguratului ) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.

LIMITA RĂSPUNDERII

Pe eveniment asigurat
Răspunderea maximă asumată de EUROINS, în legătură cu  prejudicii generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depăşi în total limita răspunderii pe eveniment menţionată în poliţă.   
Pe întreaga perioadă de asigurare
Răspunderea EUROINS nu va depăşi în total pe perioada asigurată limita răspunderii menţionată în poliţa, indiferent de numărul evenimentelor produse.

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se stabileşte pe baza cifrei de afaceri comunicată de Asigurat pentru perioada asigurată.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să anunţe EUROINS, în scris, în termen de maximum 2 zile lucrătoare după ce a luat cunoştinţă, despre orice eveniment susceptibil a genera o cerere de despăgubire furnizând informaţiile şi documentele in măsura să clarifice evenimentul respectiv.
Să nu admita răspunderea proprie şi să nu efectueze nici o plată sau despagubire fără acordul scris  al Asigurătorului, care va fi îndreptăţit să folosească calea intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de producerea prejudiciului, ori de câte ori  în acest fel se asigură o mai bună apărare a intereselor Asigurătorului.

Asigură-te aici