• Engleza EN

ASISTENTA RUTIERA DINAMIC

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS asigură contravaloarea serviciilor de Asistență Rutieră pentru autovehiculele (autoturisme și autoutilitare) care au maxim 7 locuri si masa maxima autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone (înscrise în documentele autovehiculului), înmatriculate / înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane fizice și juridice care au domiciliul/reședința/sediul în România, atunci când continuarea călătoriei devine imposibilă datorită unui accident.

Asistența rutieră se acordă pentru un număr nelimitat de intervenții pe an de asigurare.

 

RISCURI ASIGURATE

EUROINS asigură contravaloarea serviciilor de Asistență Rutieră descrise mai jos, atunci când cauza imobilizării autovehiculului o reprezintă un accident, o defecțiune mecanică/electrică sau o greșeală personală și cuprinde:

Servicii de bază:

 • Asistență la fața locului, fără limita de intervenție, cu excepția cazurilor de Greșeală Personală și/sau Defecțiune Tehnică, pentru care se acordă o singură solicitare/poliță;
 • Tractare până la cel mai apropiat dealer sau service autorizat dar nu mai mult de 200 km, dus – întors, de la locul incidentului;
 • Depozitare/Parcare în limita a maxim 10 euro/zi, maxim 5 zile;
 • Recuperare (activități necesare pentru repunerea autovehiculului pe carosabil/drum public) în limita a 50 euro/caz;
 • Asistență/suport: fără limită.

Servicii extra:

 • Mașina la schimb pentru o perioadă de maxim 5 zile. Acest serviciu se acordă doar în caz de accident, în limita a 25 euro/zi;
 • Transportul autovehiculului la locația de reședință în limita a 250 euro/caz;
 • Service roti. În acest caz prestatorul de servicii acoperă costurile de înlocuire (manoperă și costul anvelopei) în limita a 150 euro/poliță, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

§  anvelopa a fost avariată în timpul deplasării;

§  prin înlocuirea anvelopei se redă mobilitatea autovehiculului (Asiguratul își poate continua călătoria);

§  suprafața de rulare a anvelopei avariate să măsoare un strat util mai mare de 3 mm;

§  sesizarea se face de la locul incidentului (autovehiculul este imobilizat la locul unde a avut loc incidentul).

Asiguratul poate solicita aceste Servicii extra dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • în urma incidentului autovehiculul este imobilizat, are deschis un caz de Asistență Rutieră și a beneficiat de serviciul Tractare din partea prestatorului de servicii;
 • imobilizarea are loc la o distanță mai mare de 100 km de reședința declarată; 
 • reparația durează mai mult de o zi.

 

ACOPERIRE TERITORIALĂ

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de 12 sau de 6 luni.

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat prima de asigurare.

Răspunderea EUROINS încetează:

§     la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare;

§     la data înstrăinării autovehiculului;

§     în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul se reziliază de drept;

§     în caz de forța majoră.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare se achita anticipat și integral.

 

ACCESAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ RUTIERĂ

Accesarea serviciilor se face prin contactarea furnizorului (SC POINTER SYSTEMS SRL) la numărul de telefon 0040 372 165 672, urmând ca acesta să trimită un echipaj la locul evenimentului în maxim 2 ore, pentru intervențiile din interiorul orașului și 3 ore pentru intervențiile din afara orașelor, în condiții de trafic normal.

 

Asigură-te aici