Răspundere civilă față de terți Prestator de servicii de pază și intervenție

Ce este asigurat

Paza bună trece primejdia rea: paza bună o asiguri tu, iar de primejdiile care îți pot amenința afacerea, te păzește Euroins.

Euroins îți acoperă răspunderea civilă pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor tale sau terților păgubiți, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.

Pot fi asigurate acele servicii a căror practicare este permisă sau reglementată prin acte normative, juridice sau profesionale.

Pentru ce ai nevoie

Euroins îți acordă despăgubiri pentru:

1. Sumele pe care ești obligat să le plătești cu titlu de despăgubire pentru prejudicii provocate din culpa ta clienților tăi ca urmare a producerii evenimentelor asigurate provocate de:

  • Nefuncționarea sistemelor de semnalizare și alarmare montate de Asigurat, necomunicarea cu dispeceratul sistemului de alarmă;
  • Neintervenția în timpul prevăzut în contract a echipei de intervenție la obiectiv;
  • Defecțiuni tehnice la sistemele de securitate/alarmare împotriva efracției, montate de Asigurat sau care sunt în service post-garanție;
  • Prezența Asiguratului într-un loc nefavorabil intervenției din cadrul obiectivului păzit.

2. Cheltuielile de judecată făcute de tine în procesul civil, stabilite de lege ori de către instanțele de judecată;

3. Cheltuieli de judecată făcute de persoana păgubită pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării tale la plata despăgubirilor.

Cât costă

Prima de asigurare se stabilește în funcție de: numărul total de obiective ale clienților pentru care prestezi servicii, tipurile de servicii prestate, limita de răspundere, numărul de evenimente pentru care optează asiguratul, franșiza (partea din daună pe care o suporți tu) și perioada asigurată (minim 3 luni, maxim 12 luni). Te rugăm să iei legătura cu noi pentru a-ți oferi cea mai bună ofertă, personalizată pe nevoile tale.

Mai multe informații

Solicită o ofertă personalizată

Completează datele, oferă-ne acordul tău și te vom contacta cu o ofertă personalizată pe nevoile tale!

Tip persoană