RCA Răspundere civilă auto obligatorie

Ce este asigurat

Asigură-te că răspunderea companiei tale este acoperită în cazul accidentelor rutiere.

Contractează asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) la Euroins.
Euroins asigură proprietarii de vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum și tramvaie pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute de Legea 132/2017.

Pentru ce ai nevoie

În baza unei prime unice, asigurarea RCA acoperă prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie:

  • prejudicii materiale;
  •  costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat;
  •  prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat;
  •  cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate;
  •  cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit.

Euroins acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie și pentru cheltuielile făcute de aceștia în procesul civil, în conformitate cu:

  • nivelul impus de legislația statului membru pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau la nivelul legislației din România în cazul în care acesta din urmă este mai mare;
  • nivelul impus de legislația din România, în cazul în care persoanele prejudiciate sunt cetățeni ai unor state membre.

Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule și este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluși de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.

Cât costă

Mai multe informații