• Engleza EN

Asigurarea utilajelor de constructii/agricole

Asigurarea instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor de construcţii şi agricole (IH)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Societatea EUROINS în calitate de Asigurător preia în instalaţiile, echipamentele şi utilajele de construcţii şi agricole cu condiţia ca acestea să fie terestre.


Prin instalaţii, echipamente şi utilaje de construcţii se înţeleg următoarele: vehicule-utilaje autopropulsate sau tractabile care nu sunt supuse înmatricularii precum: excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, macarale, betoniere purtate sau staţionare, repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare, încărcătoare frontale, compactoare etc.


Bunurile utilizate în agricultură se referă la cele nesupuse înmatriculării sau înregistrate provizoriu la primărie: tractoare agricole, combine, semănători, prese de balotat, pluguri, grape, discuri şi alte utilaje asemănătoare.


 

RISCURI ASIGURATE

Planul de Acoperire STANDARD cuprinde următoarele riscuri: 

1. FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie căderi accidentale de corpuri aeriene pe instalaţii, echipamente şi utilaje de construcţii şi agricole asigurate

2. COLIZIUNI (ciocniri, loviri sau izbiri)

3. FENOMENE NATURALE: fenomene atmosferice, greutatea stratului de zăpadă/gheaţă, avalanşă de zăpadă, cutremur de pământ, inundaţie din cauze naturale, prăbuşiri/alunecări de teren, prăbuşire de corpuri terestre

4. FURT parţial sau total prin efracţie şi/sau tâlhărie ale echipamentului/utilajului/instalaţiei

5. ACOPERIRE PE TIMPUL DEPLASĂRII instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor de construcţii şi agricole nesupuse înmatriculării sau înregistrate provizoriu la primărie


Planul de Acoperire EXTINSĂ este format din planul de acoperire STANDARD plus următoarele riscuri specifice:

1. CĂDERI (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului, etc) şi răsturnări. 

2. NEGLIJENŢA ÎN OPERARE a angajaţilor

3. COSTURI/CHELTUIELI: de prevenire a daunelor în situaţia unui pericol iminent, pentru stingerea unui incendiu sau limitarea efectelor oricărui / oricărei incendiu ori inundaţii, de transport a bunului asigurat la atelierul de reparaţii cel mai apropiat de locul producerii daunei care poate face reparaţia sau la locul cel mai apropiat de adăpostire a bunului asigurat.


TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României, la locaţiile unde Asiguratul îşi desfăşoară activitatea.


PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de 12 luni şi este cea precizată în poliţa de asigurare. 


PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau în cel mult patru rate. 


SUMA ASIGURATĂ

Suma asigurată reprezintă valoarea bunurilor, declarată de Asigurat prin intermediul Cererii-Chestionar. 

Responsabilitatea privind stabilirea sumei asigurate la care se încheie poliţa este în sarcina Asiguratului. 


Asigură-te aici