• Engleza EN

Asigurarea transportatorului - CMR

Asigurarea transportatorului in calitate de cărăuş pentru marfă transportată cu vehicule (CMR) (EG)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Răspunderea societăţilor ce efectuează transporturi naţionale şi/sau internaţionale cu vehicule, pentru pierderea totală sau parţială a marfii incredinţate pentru transport sau pentru depaşirea termenului de livrare.

RISCURI ASIGURATE

Răspunderea Asiguratului pentru marfa transportată in cazul transporturilor efectuate in condiţiile "Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR)", care incepe din momentul luării in primire a mărfii pentru transport şi incetează in momentul predării catre destinatar.

In cazul vehiculelor care transportă marfuri perisabile, prejudiciile datorate defecţiunii echipamentelor care controlează temperatura sunt acoperite dacă s-a convenit astfel intre părti şi s-a plătit o primă de asigurare suplimentară, cu condiţia ca vehiculul respectiv sa fie dotat cu termograf funcţional.

Riscul de furt este acoperit prin plata unei prime suplimentare.

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă pe teritoriul Uniunii Europene şi in statele non-UE.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE A EUROINS

Asigurarea se încheie pe o perioadă de un an calendaristic, pe mai multe luni de asigurare sau pe durata unui transport.

FRANSIZA

Asiguratul va suporta o fransiza deductibilă obligatorie de 1% din limita răspunderii,
pentru riscurile acoperite prin poliţa de asigurare, cu excepţia riscului de furt.

SUMA ASIGURATĂ (LIMITA DE RĂSPUNDERE)

Limita maximă a răspunderii acoperite prin asigurare, pe eveniment, pentru perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, se stabileşte de comun acord de către EUROINS şi Asigurat.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se pot achita ìn două variante, conform cererii scrise a Asiguratului, anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată sau ìn cel mult 4 rate trimestriale egale. 

 

Asigură-te aici