• Engleza EN

Asigurarea pentru avocati

Asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaţilor (MR)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS acoperă, în schimbul primei de asigurare încasate, prejudiciile de care răspunde Asiguratul, decurgând din desfăşurarea activităţii de avocat, prin contract de asistenţă juridică conform prevederilor legale.

EUROINS acoperă răspunderea profesională a Asiguratului, în calitate de avocat, ca urmare a faptelor şi/sau actelor, erori sau omisiuni săvârşite în mod involuntar în desfăşurarea activităţii profesionale.

EUROINS acordă despăgubiri până la limita răspunderii pentru sumele pe care Asiguratul este obligat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată ca urmare a unei cereri de despăgubire înaintată în perioada de asigurare.

RISCURI ASIGURATE

EUROINS va despăgubi Asiguratul până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru:

a) prejudicii produse prin comiterea unor acte de neglijenţă, erori sau omisiuni săvârşite în timpul activităţilor specifice profesiei de avocat şi de care răspunde în baza legii;

b) pierderea sau deteriorarea documentelor predate de clienţi avocaţilor în vederea susţinerii cauzei pentru care aceştia au fost angajaţi prin contract de asistenţă juridică conform prevederilor legale;

c) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse prin comiterea unor acte de neglijenţă, erori sau omisiuni săvârşite în timpul activităţilor specifice profesiei de avocat şi de care răspunde în baza legii;
d)
cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil;
e) cheltuieli de refacere şi/sau înlocuire a unor documente originale pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau ìn maxim patru rate.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să depună toate eforturile pentru atingerea performanţei profesionale, să respecte legile şi regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de avocat, precum şi Codul de deontologie profesională.
Să ia măsurile necesare pentru prevenirea producerii evenimentelor, precum şi pentru limitarea pagubelor şi cheltuielilor, în cazul producerii acestora.
Să anunţe EUROINS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare după ce a luat cunoştinţă despre orice eveniment de natura sa implice prezentul contract de asigurare, sau orice reclamaţie în legătură cu activitatea profesională, furnizând toate informaţiile pe care le posedă. 

Asigură-te aici