• Engleza EN

Asigurarea navelor de agrement

Contractul de asigurare cuprinde trei sectiuni dupã cum urmeazã:

SECTIUNEA 1 – ASIGURAREA NAVEI;

SECTIUNEA 2 – ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE LA BORD;

SECTIUNEA 3 – ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA LEGALA FATA DE TERTI;

OBIECTUL ASIGURĂRII

SECTIUNEA 1

Proprietatea asigurată este reprezentată de navele de agrement a cãror vitezã maximã constructivã nu depãseste 17 noduri (31.5 km/h), componentele şi echipamentele acesteia, inclusiv maşinile şi şalupele auxiliare, instalaţiile şi decoraţiunile interioare, accesoriile şi bunurile personale.

Nu sunt asigurabile, dacã nu s-a convenit altfel:

- ambarcatiuni pe perne de aer;

- ambarcatiuni dotate cu aparate care folosesc gaz lichefiat, propan sau orice alt gaz;

- navele folosite ca rezidentã (nu sunt folosite pentru navigatie);

- navele folosite pentru competitii/intreceri;

 

SECTIUNEA 2

Sunt asigurate toate persoanele aflate la bordul navei cu acordul Asiguratului (exceptie, persoanele angajate de cãtre Asigurat).

Nu pot face obiectul asigurãrii, indiferent de evaluarea corectã a stãrii de sãnãtate, persoanele afectate de alcoolism, toxico-dependentã sau de urmãtoarele infirmitãti mintale: schizofrenie, forme maniaco-depresive sau stãri paranoice. De asemenea nu pot fi preluate in asigurare persoane care au deja un grad de invaliditate permanenta mai mare de 50% sau au nevoie de ajutor strain pentru indeplinirea treburilor zilnice.

 

SECTIUNEA 3

EUROINS acoperã rãspunderea civilã a Asiguratului, declansatã ca urmare a producerii evenimentelor asigurate, in care este implicatã nava asiguratã; se acoperã, de asemenea, si rãspunderea persoanelor care navigheazã sau rãspund de nava asiguratã.

RISCURI ASIGURATE

SECTIUNEA 1

Asigurarea acoperă pierderea sau deteriorarea proprietăţii asigurate ca urmare a următoarelor evenimente:

a. orice eveniment provocat de eşuări pe mal, revărsarea apei în interiorul ambarcaţiunii, scufundarea acesteia, eşuări pe fundul apei, deteriorarea ambarcaţiunii prin ruperea, îndoirea sau deformarea catargelor, bompreselor şi vergilor, precum şi prin sfâşierea acestora când ambarcaţiunea stă pe loc sau în timpul manevrelor de înaintare;

b. accidente, incendii, arderi, focuri mocnite (fără flacără), scurt-circuite, fulgere, explozii, cazuri de forţă majoră, jaf, furt, acte de piraterie, furtul ambarcaţiunii, acţiuni rău-voitoare (ex. acte de vandalism) şi ciocnirea cu orice obiect fix sau plutitor.

Asigurarea mai acoperă furtul obiectelor în mod adecvat securizate şi fixate pe punte sau de ambarcaţiune. Furtul motoarelor din afara bordului este asigurat doar în cazul în care acestea sunt fixate de ambarcaţiune şi sunt dotate cu un sistem anti-furt corespunzător.

Transportarea pe uscat, pe fluvii sau cu feribotul a ambarcaţiunii pe o remorcă este asigurată pe întreg teritoriul Europei sau pentru o zonă de croazieră mai mare specificată în poliţă cu condiţia ca mijlocul de transport să fie unul adecvat iar proprietatea asigurată să fie în mod corespunzător încărcată la bord şi securizată. Obiectele de la bord sunt asigurate împotriva riscului de furt cu condiţia ca acestea să fie depozitate şi încuiate într-un compartiment de depozitare ori să fie securizate într-un mod diferit, dar adecvat.

Asigurarea împotriva tuturor celorlalte riscuri de transport trebuie să fie în prealabil convenită în mod specific de către EUROINS.

Asigurarea include orice staţionare obişnuită în afara apei, cum este de exemplu depozitarea pe timp de iarnă ori cea la şantierele navale. Include şi operaţiile de tragere la mal şi lansare la apă.

Dacă anterior se convine în mod specific că ambarcaţiunea poate fi închiriată (cu sau fără căpitan), riscul de însuşire nelegitimă sau de însuşire frauduloasă este de asemenea acoperit.

SECTIUNEA 2

EUROINS, in baza conditiilor de asigurare, asigurã decesul sau invaliditatea permanentã (totalã sau partialã) survenite ca urmare a producerii accidentului.

SECTIUNEA 3

EUROINS acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:

a. sumele pe care persoana acoperitã in baza acestei sectiuni este obligatã sã le plateascã cu titlu de despagubiri persoanelor pagubite, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;

b. cheltuielile necesare pentru a muta/inlatura epava ori suma pentru care Asiguratul este tinut raspunzator in cazul nereusitei unei astfel de actiuni;

c. cheltuielile de judecatã facute de persoana pagubitã pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii persoanei acoperite in baza acestei sectiuni la plata despagubirilor, daca aceasta a fost obligata la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;

d. cheltuielile de judecatã facute de persoana acoperitã in baza acestei sectiuni, stabilite de lege ori de cãtre instantele de judecatã, dacã aceasta a fost obligatã la plata despãgubirilor.

SUMA ASIGURATĂ

SECTIUNEA 1

Ambarcatiunile sunt cuprinse în asigurare la valoarea realã a acestora la data ìncheierii asigurãrii.

 

SECTIUNEA 2

Suma asiguratã totalã se stabileste conform solicitãrii Asiguratului si cu acordul EUROINS.

 

SECTIUNEA 3

Limita răspunderii este înscrisă în polita de asigurare. Această limită reprezintă răspunderea EUROINS pentru toate sumele şi cheltuielile plătibile conform Secţiunii 3 Asiguratului şi/sau Beneficiarului despăgubirii în legătură cu toate evenimentele de care răspunde Asiguratul, întâmplate în perioada de valabilitate a asigurării, fără a depăşi limita răspunderii înscrisă în Poliţă.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achitã anticipat si integral sau ìn cel mult patru rate.

PERIOADA ASIGURATĂ

Asigurarea navelor se încheie pe o perioadã de 1 an. La cerere, asigurarea se poate încheia si pe o perioadã mai scurtã, dar nu mai putin de o lunã. Orice lunã începutã se considerã lunã întreagã..

 TERITORIALITATE

Asigurarea are valabilitate în zona de croazieră specificată în poliţă.

 

Asigură-te aici