• Engleza EN

Asigurarea materialului rulant

Asigurarea pentru avarii şi furt a materialului rulant

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS asigură: locomotive, locotractoare, automotoare, vagoane de călători sau  marfă, vagoane cisternă, garnituri de metrou şi echipamentele suplimentare ale acestora, cum ar fi: sisteme de sonorizare, trape, panouri şi inscriptionări publicitare, portbagaje, canapele, scaune, draperii, etc.

RISCURI ASIGURATE

RISCUL DE AVARII

EUROINS îl despăgubeşte pe Asigurat pentru avarierea sau distrugerea materialului rulant sau a unor părti componente ale acestuia, inclusiv accesoriile şi echipamentele suplimentare, conform listei din/anexate la poliţă, ca urmare a unor evenimente care survin independent de voinţa sa şi a producerii riscurilor de: coliziuni, răsturnări, zgârieri, căderi, incendiu, trăsnet, explozie, distrugeri provocate de cădere de roci sau pietre, avariile provocate unui vagon în timpul operaţiilor de încărcare sau descărcare.

RISCUL DE FURT SI  VANDALISM

Actul sau tentativa de furt prin efracţie sau prin acte de violenţă, a materialului rulant sau a unor părţi componente şi accesorii din dotarea acestuia şi pagubele produse încăperii, proprietatea Asiguratului, în care se află materialul rulant.

 

TERITORIALITATE

Această asigurare este valabilă pe teritoriul României, dacă nu s-a specificat altfel în contractul de asigurare.

 PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de regulă 12 luni, dar nu mai puţin de 6 luni.

 SUMELE ASIGURATE

Materialul rulant se asigură la valoarea reală a acestuia la data încheierii asigurării, prin aceasta înţelegându-se: valoarea de nou, mai puţin uzura în raport cu vechimea (numărul de ani de la data punerii în funcţiune până la data încheierii asigurării), conform scalei de uzură sau valoarea rezultată in urma evaluării conform Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS), elaborate de Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare (IVSC), - ediţia a opta 2007, precum şi cu respectarea normelor şi recomandărilor practice elaborate de Asociaţia Natională a Evaluatorilor din România - ANEVAR.

Dacă pretul din factura de cumpărare a materialul rulant este exprimat în lei, asigurarea se va încheia:

a. în lei

b. în euro, iar valoarea din factura de cumpărare se va transforma în euro aplicând cursul de referintă comunicat de BNR, valabil la data mentionată în factură.

 PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau în cel mult patru rate.

 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să plătească prima de asigurare în condiţiile stabilite la încheierea contractului de asigurare şi să respecte achitarea ratelor de primă stabilite în polită, la datele scadente.

Asigură-te aici