• Engleza EN

Asigurarea lucrarilor de constructii

Asigurarea "la toate riscurile" a lucrărilor de construcţii (IB)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, asigură lucrările de construcţii-montaj executate de către Asigurat pentru obiective în întregul lor, la stadiile de execuţie specificate şi delimitate clar în documentaţia de execuţie, obiective executate în baza unui contract de construcţii-montaj încheiat între Constructor (antreprenor) şi Beneficiar pentru riscurile şi în condiţiile prevăzute mai jos la fiecare secţiune, astfel:

Secţiunea I  - Pagube materiale;

Secţiunea II - Răspundere civilă legală;

 

RISCURILE ASIGURATE

 

SECŢIUNEA I - PAGUBE MATERIALE

EUROINS acoperă distrugerea sau avarierea ce se produce la obiectivele supuse lucrărilor de construcţii-montaj asigurate prin Secţiunea I a poliţei, pe durata contractului de asigurare, produse din orice cauză, cu excepţia celor excluse în mod explicit.

Daunele materiale la lucrările de construcţii–montaj produse în perioada de garanţie nu se despăgubesc în baza prezentului contract de asigurare decât dacă Asiguratul solicită în mod expres acest lucru, prin emiterea de către EUROINS a unui Supliment de asigurare corespunzător şi prin plata unei prime suplimentare.


SECŢIUNEA II - RĂSPUNDEREA CIVILĂ FAŢĂ DE TERŢI

 

EUROINS despăgubeşte pe Asigurat in limitele prevăzute în Specificatie, pentru prejudicii provocate tertilor fată de care este obligat să plătească sume cu titlu de despagubire, ca urmare a:

a)vătămării corporale (urmată sau nu de deces);

b)provocării de pagube materiale în perioada de valabilitate a contractului, în legatură directă cu construcţia-montajul asigurată conform Secţiunii I, pe şantier sau în imediata sa vecinătate;

EUROINS acordă despăgubiri şi pentru:

a)cheltuielile de judecată pe care Asiguratul trebuie să le plătească reclamantului, conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;

b)cheltuielile efectuate cu consimţământul scris al EUROINS, ca urmare a unui prejudiciu care urmează a fi despăgubit în baza acestei poliţe de asigurare şi cu condiţia că răspunderea asumată prin această secţiune să nu depăşească limitele prevăzute în polită

 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau în cel mult patru rate.

 

RASPUNDEREA EUROINS

a)la ora “0” a datei prevăzută în poliţa de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă poliţa şi s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată;

b)începe din momentul deschiderii şantierului de construcţii–montaj, respectiv din momentul aducerii pe şantier a primelor utilaje, materiale sau alte bunuri cuprinse în polită, indiferent de data care este menţionată în polită cu condiţia ca Asiguratul să notifice acest moment EUROINS, în scris, în maximum 24 de ore sau în prima zi lucrătoare de la data înscrisă în procesul verbal de recepţie a materialelor respective.

 

OBLIGATIILE ASIGURATULUI

Să avizeze in scris EUROINS, in termen de maximum 3 zile de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretenţii de despăgubire/indemnizaţie, despre cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat.

Asigură-te aici