• Engleza EN

Asigurarea echipamentelor electronice

Asigurarea echipamentelor electronice (IA)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, asigură echipamentul electronic pentru pagube materiale şi, în funcţie de opţiunea Asiguratului, pentru pierderi de date şi suporturi de date, şi/sau cheltuieli suplimentare de operare pentru riscurile şi în condiţiile prevăzute mai jos la fiecare secţiune, astfel:

Secţiunea 1 - Pagube materiale la echipamentul electronic;

Secţiunea 2 -  Pierderi de date şi suporturi de date;

Secţiunea 3 - Cheltuieli suplimentare de operare.

RISCURI ASIGURATE

Secţiunea 1

Asigurarea este valabilă pentru pagube materiale produse de riscurile de mai jos, cu excepţia celor excluse în mod explicit, dacă:

a. un bun cuprins în asigurare este avariat sau distrus ca urmare a unui eveniment neprevăzut şi brusc, astfel încât acesta nu-şi mai poate îndeplini funcţia stabilită;

b. bunul asigurat a fost furat prin efracţie sau tâlhărie;

Următoarele riscuri sunt incluse în acoperirea oferită de această secţiune:

a. incendiu (cu sau fără flacără), explozie, implozie, trăsnet, prăbuşirea unui obiect/aparat aflat în zbor, precum şi pagube apărute ca urmare a operaţiilor de stingere a incendiilor (demolare, curăţare, eliberare a spaţiilor);

b. apă provenind din conducte sau canalizare, revărsare de ape, inundaţie, maree, infiltraţii, apă din pânza freatică, apă din precipitaţii, abur, îngheţ, umezeală, coroziune, alte tipuri de lichide;

c. cutremur de pământ, furtună, vijelie, grindină, avalanşă, cădere de pietre;

d. furt prin efracţie sau acte de tâlhărie;

e. erori de construcţie, defecte de material, defecte de fabricaţie, supratensiuni, inducţie, pagube prin efectul indirect al  trăsnetului;

f. neglijenţă, neinstruire sau manipulare necorespunzătoare, erori în operare;

g. daune produse intenţionat sau cu rea voinţă de către terţi;

Secţiunea 2

Cu excepţia excluderilor menţionate mai jos, sunt acoperite pierderile produse în următoarele situaţii:

a. suporturile de date au fost afectate de pagube materiale ca urmare a producerii, în mod subit, a unui eveniment neprevăzut, astfel încât nu mai pot fi citite sau nu mai pot fi utilizate pentru păstrarea datelor;

b. suporturile de date au fost pierdute ca urmare a furtului prin efracţie sau tâlhăriei;

Secţiunea 3

Asiguratul va fi despăgubit pentru cheltuielile suplimentare apărute ca urmare a unei pagube materiale produse din riscurile acoperite conform Sectiunii 1.

 

SUMA ASIGURATĂ

Secţiunea 1

Suma asigurată înscrisă în poliţă reprezintă suma tuturor valorilor asigurate pentru fiecare obiect în parte.

Secţiunea 2

Suma asigurată reprezintă valoarea declarată de Asigurat pentru acoperirea cheltuielilor necesare înlocuirii sau refacerii datelor şi programelor, inclusiv înlocuirea suportului de date.

Secţiunea 3

Suma asigurată declarată de Asigurat trebuie să fie echivalentă sumei necesare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru adoptarea măsurilor necesare într-o perioadă de 12 luni, astfel:

a)determinarea sumei reprezentând cheltuielile suplimentare proporţionale se face în conformitate cu cota zilnică şi valoarea maximă lunară stabilite în cererea-chestionar;

b)calculul cheltuielilor suplimentare neproporţionale reprezintă costul operaţiilor prevăzute (conform cererii-chestionar) a se efectua pentru menţinerea activităţii după producerea unui risc acoperit.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau sau în rate.

PERIOADA ASIGURATĂ

Perioada de asigurare este de 12 luni.

 

OBLIGATIILE ASIGURATULUI

După producerea riscului asigurat:

a)să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor, pe seama EUROINS şi în limita sumei la care s-a încheiat asigurarea;

b)să înştiinţeze imediat, după caz, organele de poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi la pagubele provocate; 

c)să avizeze în scris EUROINS, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretenţii de despăgubire/indemnizaţie, despre cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat;

d)să păstreze părţile afectate şi să le pună la dispoziţia reprezentantului sau expertului EUROINS, pentru inspecţie.

Asigură-te aici