• Engleza EN

Asigurarea de bani si alte valori

Asigurarea de bani şi alte valori (IE)

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, asigură bani si/sau valori apartinând Asiguratului (sau care se afla în custodia acestuia) precum si seifurile, cutiile de siguranta sau salile de tezaur ale Asiguratului astfel:

 

Sectiunea 1 - Transportul de bani si/sau valori

Sectiunea 2 - Bani si/sau valori în seif

Sectiunea 3 - Costuri suplimentare

 

RISCURI ACOPERITE

 EUROINS acordã despagubiri pentru:

a)distrugerea sau deteriorarea banilor/valorilor, ambele, consecinta directa a calamitatilor naturale (cutremur de pamânt, inundatii, efectul direct al trasnetului inclusiv incendiu, etc.) a furtului prin efractie, actelor de tâlharie, atacului armat, tentativei de furt sau de atac armat.

b)distrugerea/deteriorarea seifurilor, cutiilor de siguranta si containerelor ca urmare a producerii unuia din riscurile asigurate mentionate la paragraful a).

ACOPERIRE TERITORIALĂ

Asigurarea acopera riscurile privind  transportul si/sau pastrarea în seifuri, cutii de siguranta sau sali de tezaur a banilor si/sau  valorilor efectuate sau localizate numai pe teritoriul României.


Contractul de asigurare cuprinde trei secţiuni:
Sectiunea I. Transportul de bani şi/sau valori
Se asigură bani şi/sau valori în timpul transportului, de la diferite puncte de colectare la casieria centrală a Asiguratului
Sectiunea II. Bani şi/sau valori în seif
Se asigură bani şi/sau valori aflate în seifuri ( de regulă dupa orele din programul de lucru cu persoane fizice şi/sau juridice ) pe toata perioada asigurată.
Sectiunea III. Costuri suplimentare
Se despăgubesc costurile de inlocuire sau reparare a seifurilor, cutiilor de şiguranţă şi containerelor folosite pentru depozitarea banilor şi/sau valorilor deteriorate ca urmare a producerii unor calamitati naturale sau a unei tentative de furt.

PERIOADA DE ASIGURARE / RĂSPUNDEREA ASIGURATORULUI

Poliţa de asigurare bani şi/sau valori se încheie, de regula, pe o perioada de 12 luni, dar poate fi încheiata şi pe perioade mai scurte, de minim 3 luni.

SUMA ASIGURATĂ

Sumele asigurate sunt cele declarate de Asigurat în Cererea – Chestionar de asigurare la data încheierii Poliţei şi reprezintă:
a) sumele maxime de bani şi/sau valori transportate în cutii
b) suma maximă de bani şi/sau valori care se pastrează în seif
c) valoarea maximă pentru eventualele reparaţii sau înlocuiri ale seifurilor, containerelor sau cutiilor. 

Asigură-te aici