• Engleza EN

Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculel

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS asigură proprietarii şi utilizatorii (persoane fizice sau juridice) de vehicule supuse înmatriculării în România sau de maşini şi/sau utilaje autopropulsate sau tractate care nu sunt supuse înmatriculării, în schimbul plăţii primelor de asigurare de către aceştia, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

Categorii vehicule asigurate:

·         Categoria A:

A1: autoturisme (cel mult 9 locuri);

A2: autoturisme de teren;

A3: automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăseste 3,5t.

·         Categoria B: vehiculele pentru transporturi terestre, şi anume:

B1: vehicule destinate transporturilor de mărfuri: autoutilitare, autocamioane, autobasculante, autocisterne, autotractoare şi alte vehicule construite sau echipate pentru diverse destinaţii speciale;

B2: vehicule destinate transporturilor de călători: autobuze, autocare, microbuze şi alte vehicule destinate transportului de persoane cu peste 9 locuri;

B3: remorci auto, semiremorci, rulote, tractate de un vehicul din cele menţionate mai sus.

·         Categoria C: maşinile şi/sau utilajele autopropulsate sau tractate care nu sunt supuse înmatriculării, şi anume:

C1: maşini şi/sau utilaje de construcţii: excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, macarale, betoniere purtate sau staţionare, repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare etc.;

C2: maşini şi/sau utilaje agricole: tractoare, combine (inclusiv pentru siloz), motocositoare, motostivuitoare etc.;

C3: maşini şi/sau utilaje cu destinaţii speciale: pluguri de zapadă, freze de zapadă, împrăştiere material antiderapant, tăietoare de crengi, măturatoare cu perii şi spalator etc;

C4: utilaje tractate: pluguri, freze, grape, prăşitori, tavalugi, vibrocultivatoare, cositoare, prese etc.

 

RISCURI ASIGURATE

RISCURI DE BAZĂ

Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu corpuri aflate în afara vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări.

 

RISCURI SUPLIMENTARE

·         FLEXA: incendiu, trăznet, explozie, caderea aparatelor de zbor, boom sonic.

·         Catastrofe naturale: cutremur de pământ, furtună, inundatie din cauze naturale, alunecare de teren.

·         Fenomene atmosferice: grindină, uragan, greutatea stratului de zapadă, de gheată sau avalansă.

·         Furt şi vandalism.

 

SERVICII SUPLIMENTARE

EUROINS acoperă fără plata unei prime suplimentare, în limita sumei asigurate dar fără a depăși 10% din aceasta, urmatoarele:

·         cheltuielile cu transportul vehiculului avariat, pe teritoriul României, în limita unui singur transport pentru fiecare eveniment, în scopul salvării sau reparării lui, dacă vehiculul nu poate fi deplasat prin forţă proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparaţii de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparaţia sau până la locul obișnuit de parcare, la nivelul cheltuielilor de transport percepute de societăţile specializate;

·         cheltuielile efectuate de către Asigurat în vederea înlocuirii întregului set de închidere, chei – butuc yală şi dupa caz, în funcţie de modelul constructiv, buşonul rezervorului de combustibil şi/sau contactul de pornire, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia;

·         pagubele produse vehiculului asigurat, prilejuite de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului;

·         cheltuielile făcute în vederea limitării pagubelor, dacă acestea sunt necesare şi utile (cu condiţia ca pagubele să fi fost produse de unul din riscurile asigurate);

În limita a 10% din suma asigurată se acoperă și pagubele produse echipamentelor suplimentare montate de Asigurat şi declarate de acesta în cererea de asigurare, incluse în suma asigurată şi pentru care s-au plătit prime de asigurare suplimentare, numai dacă acestea erau montate pe vehicul, iar paguba este urmarea unui risc asigurat.

 

TERITORIALITATE

Asigurarea este valabilă in statele din UE*. 

Pentru extinderea riscului in afara UE*, se va incheia o clauză specială cu plata unei prime suplimentare.

Prin excepţie de la aliniatul precedent, asigurarea poate fi extinsă gratuit, numai in cazul in care Asiguratul incheie la EUROINS asigurarea de raspundere civila auto (Carte Verde) pentru ţările din afara UE*.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de regula 12 luni, dar nu mai puţin de 6 luni.

Pentru vehiculele comercializate in sistem leasing asigurarea se poate incheia pe toata durata contractului de leasing.

 

FRANSIZA

Asiguratul va suporta o franşiză deductibilă după cum urmează:

·         Franşize aplicabile Categoriei de vehicule A:

a. în caz de furt total al vehiculului:

- 20% din suma asigurată pentru furtul total al autoturismului cu suma asigurată sub 50.000 EUR;

- 25% din suma asigurată pentru furtul total al autoturismului cu suma asigurată peste 50.000 EUR.

b. 0,5% din suma asigurată/eveniment, dar nu mai puţin de 100 EUR în cazul avariilor parţiale.

·         Franşize aplicabile Categoriei de vehicule B şi C:

a. 15% din suma asigurată pentru furtul total al vehiculului;

b. 100 EUR/eveniment, în cazul avariilor parţiale.

Asigurarea poate fi incheiată şi cu fransize diferite de cele obligatorii, cu modificarea corespunzătoare a primei de asigurare.

 

SUMA ASIGURATĂ

Vehiculele sunt cuprinse în asigurare la valoarea reală a acestora, la data incheierii asigurării, determinată potrivit coeficientului de valoare ramasă aplicat la valoarea de nou (din factură sau listele de preţuri de la dealeri auto).

Suma asigurată se stabileşte şi se inscrie in poliţa de asigurare in euro sau lei.

Echipamentele suplimentare se asigura la valoarea reală la data incheierii asigurării dar nu mai mult de  20% din suma asigurată a autoturismului.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat si integral sau în rate (prima rată se plăteste înainte de intrarea în vigoare a politei, iar următoarele înaintea datelor scadente mentionate în polită). Cuantumul şi termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele menţionate în polita de asigurare.

In condiţiile in care suma asigurată este stabilită:

a) în lei, primele/ratele de primă se stabilesc şi se plătesc în lei;

b) în euro, primele/ratele de primă de asigurare se stabilesc în euro si se plătesc în euro sau, în lei la cursul B.N.R.

 

CLAUZE SPECIALE

1. Clauza A – accidente persoane din autoturisme, aplicabila categoriei A de vehicule.

2. Clauza B – privind asistenta rutiera a autovehiculelor.

3. Clauza C – reducere in avans pentru asigurare fara daune (pentru persoane fizice).

4. Clauza D – adaptare prima in functie de rata daunei (pentru persoane juridice).

5. Clauza E – extindere acoperire in tari non-UE*.

6. Clauza F – revenire automata la suma asigurata.

 

CLAUZA SPECIALĂ PRIVIND ASISTENŢA RUTIERĂ A AUTOVEHICULELOR

MOD DE INCHEIERE

Clauza se emite strict pe o perioada de 1 an. Clauza Speciala NU se va emite pro-rata temporis pentru poliţe în derulare sau pentru poliţe CA emise pe perioade subanuale.

OBIECTUL ASIGURARII:

Clauza se emite numai pentru autovehicule cu masa maximă sub 3,5 tone. Nu intra sub incidenţa asistenţei rutiere autovehiculele care sunt folosite în afara drumurilor publice, autovehicule cu diverse destinaţii speciale, autovehicule utilizate în regim de taxi, şcolă de şoferi, rent a car, pază şi protecţie şi autovehiculele folosite la activităţi/evenimente sportive (curse, întreceri, etc.).

Clauza specială se poate emite în trei variante de acoperire: planul Silver, planul Gold sau planul Vip.

ACOPERIRI:

Furnizorul acordă, numai pentru evenimente întâmplate pe drumurile publice (definite conform clauzei), următoarele:

·         asistenţă rutieră, servicii de „prim-ajutor” efectuate de un atelier mobil (pornirea autovehiculului, înlocuirea bateriei, furnizarea combustibilului, furnizarea agentului de răcire, înlocuirea cauciucului de rezervă);

·         tractarea autovehiculului devenit nefuncţional ca urmare a unei avarii (electrice sau mecanice), unor evenimente fortuite (lipsă combustibil, alimentare cu combustibilul greşit, pierderea cheilor, închiderea cheilor în autovehicul, pană) sau unui accident, depozitarea şi paza autovehiculului în parcările furnizorului, recuperarea autovehiculului din afara drumului;

·         servicii speciale (continuarea călătoriei, cazarea la hotel a şoferului şi a pasagerilor, repatrierea vehiculului, transportul pasagerilor, maşină la schimb).

Acoperirile de mai sus se acordă diferit in funcţie de planul de acoperire contractat.

TERITORIALITATE:

Clauza de asistenţă rutieră este valabilă pe teritoriul României, Europei şi pe teritoriul Turciei-partea europeană, mai putin în Ucraina şi în Turcia-partea asiatică.

ACCESAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ RUTIERĂ:

Acesarea serviciilor se face prin contactarea furnizorului (SC POINTER SYSTEMS SRL) la numărul de Dispecerat naţional: 021 9765, urmând ca acesta să trimită un echipaj la locul evenimentului în maxim 3 ore, în funcţie de planul de acoperire contractat.

 

Asigură-te aici