• Engleza EN

Asigurarea complexa a locuintei

Asigurarea complexa a locuintei si a bunurilor casnice (HA)

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS, asigură bunurile mobile și imobile care sunt situate în perimetrul declarat de localizare a riscului și față de care Asiguratul persoană fizică sau persoană juridică, în calitate de proprietar, chiriaș, administrator, custode sau altă calitate stabilită legal, trebuie să aibă un interes patrimonial și anume:

 

a. Clădiri și alte construcții având destinație de locuință, inclusiv anexele și dependințele și :

Se asigură:

·         apartamente în blocuri, apartamente în vile, case, vile, cabane sau alte construcții destinate locuirii permanente sau temporare (case de vacanță).

·         Clădirea independentă cu destinația de locuință se asigură în integritatea ei constructiva, respectiv cu: fundație, soclu, pereți, planșee, acoperiș, pardoseli, ferestre, uși, scări, poduri, puțul liftului.

Nu se asigura:

·         clădiri în construcție;

·         construcțiile subterane fără clădiri deasupra lor;

·         clădirile încadrate de autorități în categoria celor cu risc seismic ridicat: clasele 1 și 2 de risc seismic.

·         clădirile aflate în stare avansată de degradare, nelocuite sau părăsite, care nu mai pot fi utilizate potrivit destinației lor; anexe degradate sau ruinate (fundații subdimensionate care prezintă tendințe de tasare, crăpături în pereții de rezistență și planșee, tencuiala interioară și exterioară degradată, jgheaburi și burlane distruse, acoperiș și șarpantă necorespunzătoare, coșuri cu crăpături, instalații de apă și canalizare defecte, instalații electrice improvizate, sobe de încălzit improvizate, etc.);

·         clădiri din zone cunoscute ca fiind expuse la alunecări de teren sau inundații;

·         construcțiile ușoare aflate în afara perimetrului construibil al localităților și folosite temporar (barăci, saivane, colibe, etc.);

·         construcțiile care au mai puțin de trei pereți care nu fac corp comun cu alte clădiri sau construcții;

·         clădirile construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru, precum și cele construite în zone care sunt cunoscute ca fiind afectate de calamități naturale sau în care probabilitatea de producere a unui risc asigurat este mare;

·         terenul pe care este situată clădirea/construcția asigurată;

·         bunuri destinate domeniului productiv, industrial, prestărilor de servicii sau altui domeniu, altele decât cele necesare locuirii/gospodăriei.

b. Anexele și dependințele din gospodăria/locuința Asiguratului: magazii, șoproane, grajduri, garaje, saune, piscine exterioare, împrejmuiri, boxe, pivnițe, camere de serviciu, etc., se pot asigura numai împreună cu clădirea cu destinație locativă.

c. Instalațiile și echipamentele electrice, hidraulice, termice, sanitare care echipează și deservesc clădirile și construcțiile, și care sunt situate în perimetrul asigurat, se consideră ca fiind parte componentă a clădirii/construcției.

d. Instalațiile fixe ce asigură funcționalitatea generală a clădirii (centrala termică, instalație centralizată sau locală de climatizare, ascensor, antena radio/TV/Satelit, boiler, stație pompă-hidrofor, etc.)

e. Bunuri din locuința asiguratului (mobilier, covoare, decorațiuni interioare, obiecte casnice, bunuri electrocasnice, aparatura electronica, foto, audio-video, instrumente muzicale, îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie, unelte gospodărești, blănuri în limita maxima de 1.000 euro/bucata)

 

RISCURI ASIGURATE

Riscuri de bază:

·         cutremur de pământ;

·         inundație din cauze naturale;

·         alunecare de teren.

Riscuri suplimentare:

·         incendiu;

·         trăsnet;

·         explozie;

·         căderea aparatelor de zbor pe locuința;

·         lovirea accidentală și neintenționată din exterior a locuinței asigurate și a gardului ce o împrejmuiește, de către vehicule rutiere;

·         boom sonic;

·         fenomene atmosferice;

·         greutatea stratului de zăpadă, de gheată sau avalanșă;

·         avarii accidentale ale instalațiilor de apă;

·         furt (prin efracție, prin acte de tâlhărie, etc);

·         vandalism;

·         riscuri socio-politice (greve, revolte, răscoale, tulburări civile);

·         asistență tehnică de urgență la domiciliu – Pachet Start (acoperă reparațiile necesare ca urmare a unei avarii accidentale survenite la instalația electrică, de gaz, sanitară și de canalizare).

 

PRIMĂ DE ASIGURARE

Prima de asigurare se poate achita în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu cardul în agențiile EUROINS sau prin virament în contul bancar indicat în oferta de asigurare.

Prima de asigurare se achită anticipat și integral sau în maxim 4 rate egale.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Polița de asigurare se încheie pe o durata de 1 an.

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzută în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată.

Răspunderea EUROINS încetează:

·                  la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;

·                  în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;

·         în caz de daună totală;

·         în caz de forța majoră.

 

SUMELE ASIGURATE

Asigurarea clădirilor și a altor construcții se face la valoarea declarată de Asigurat reprezentând:

·         valoarea de înlocuire (costul construirii rezultat din devize/facturi/ contracte/ expertize tehnice/alte documente de procurare) sau

·         valoarea de piața (prețul de pe piața locală care se poate obține de către proprietar pentru acea clădire, în urma unei tranzacții imobiliare).

Suma asigurată aferentă categoriei „anexe și dependințe din gospodăria/locuința Asiguratului” nu va depăși 25% din suma aferentă clădirii cu destinație locativă.

Asigurarea bunurilor casnice se face la valoarea declarată de Asigurat sau la costul procurării de nou a acestora sau a unor bunuri similare ca tip și ca performanță.

Asistența tehnică de urgență la domiciliu – Pachet Start: se asigură în limita a 100 EUR/intervenție și 250 EUR/an.

 

FRANŞIZA

Pentru riscul de cutremur, inundații și alunecări de teren se aplică o franșiză deductibilă de 2% din suma asigurată pentru locuință și bunurile casnice numai în județele Buzău, și Vrancea.

 

CLAUZE SPECIALE

·         Asigurarea de răspundere civila legală față de terți

·         Asigurarea de accidente a persoanelor

·         Asigurarea centralelor termice pentru avarii accidentale

·         Asigurarea pentru fenomene electrice

·         Asigurarea facultativă a geamurilor, oglinzilor și altor bunuri casabile, pentru cazurile de spargere sau crăpare

 

·         Asistență tehnică de urgență la domiciliu – Pachet Confort sau Top.

 

Condiții generale de asigurare pentru produsul Asigurarea complexă a locuinței și a bunurilor casnice                 

Valabile în perioada

HAcond01_19 24.06.2019 - prezent
HAcond00_18  01.10.2018 – 23.06.2019

 

Clauze suplimentare pentru produsul Asigurarea complexă a locuinței și a bunurilor casnice                 

Valabile în perioada

Clauză specială – Asigurarea de răspundere civilă față de terți HAcsrc00_18 01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea de accidente a persoanelor HAcsac00_18  01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea pentru fenomene electrice HAcsfe00_18  01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea centralelor termice pentru avarii accidentale HAcsct00_18  01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea facultativă a geamurilor, oglinzilor și a altor bunuri casabile, pentru cazurile de spargere sau crăpare HAcsbc00_18  01.10.2018 - prezent
Clauza specială – Asistență tehnică de urgență la domiciliu – PACHET CONFORT HAcsaC00_19  24.06.2019 - prezent

 

Document de informare privind produsul Asigurarea complexă a locuinței și a bunurilor casnice Valabile în perioada
HAipid01_19 24.06.2019 - prezent
HAipid00_18 01.10.2018 – 23.06.2019

 

Condiții generale de asigurare pentru produsul Asigurarea locuinței și a bunurilor casnice - Casa Sigură Valabile în perioada
HEcond01_19 24.06.2019 - prezent

 

Clauze suplimentare pentru produsul Asigurarea locuinței și a bunurilor casnice - Casa Sigură                 

Valabile în perioada

Clauză specială – Asigurarea de răspundere civilă față de terți HEcsrc00_18 01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea de accidente a persoanelor HEcsac00_18  01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea pentru fenomene electrice HEcsfe00_18  01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea centralelor termice pentru avarii accidentale HEcsct00_18  01.10.2018 - prezent
Clauză specială – Asigurarea facultativă a geamurilor, oglinzilor și a altor bunuri casabile, pentru cazurile de spargere sau crăpare HEcsbc00_18  01.10.2018 - prezent
Clauza specială – Asistență tehnică de urgență la domiciliu – PACHET CONFORT HEcsaC00_19  24.06.2019 - prezent

 

Document de informare privind produsul Asigurarea locuinței și a bunurilor casnice - Casa Sigură Valabile în perioada
HEipid01_19 24.06.2019 - prezent
Asigură-te aici