• Engleza EN

Asigurarea CASCO START

ASIGURAREA PENTRU AVARII ŞI FURT A VEHICULELOR - CASCO START

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

EUROINS asigură vehiculele cu o vechime de până la 13 ani la data emiterii poliței, înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de către persoane fizice sau juridice care au domiciliul/reședința/sediul în România, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor menționate în condițiile de asigurare.

 Categorii vehicule asigurate:

1 autoturisme (cel mult 9 locuri);

2 autoturisme de teren;

3 vehiculele pentru transporturi terestre, și anume:

   a. vehicule destinate transporturilor de mărfuri: autoutilitare, automobile mixte, autocamioane, autobasculante, autocisterne, autotractoare și alte vehicule construite sau echipate pentru diverse destinații speciale;

   b. vehicule destinate transporturilor de călători: autobuze, autocare, microbuze și alte vehicule destinate transportului de persoane cu peste 9 locuri;

   c. remorci auto, semiremorci, rulote, tractate de un vehicul din cele menționate mai sus.

 

RISCURI ASIGURATE

EUROINS acordă despăgubiri în baza prezentelor condiții de asigurare, pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea autoturismelor ca urmare a producerii unuia din riscurile descrise mai jos:

 • Catastrofe naturale (cutremur, furtună, inundații din cauze naturale, alunecări de teren);
 • Fenomene atmosferice (grindină, uragan, greutatea stratului de zăpadă, de gheață sau avalanșă);
 • Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte autovehicule, generate în exclusivitate într-un accident rutier acoperit de un contract RCA, în care a fost avariat însuși autoturismul asigurat CASCO, pentru care există întocmit un constat amiabil între părți sau un proces verbal întocmit la Poliție;
 • Pagubele produse ca urmare a căderii unor corpuri pe autoturism (pietre, copaci, etc);
 • Furt total (furtul integral al autoturismului) prin efracție sau acte de tâlhărie.
 • Servicii de asistență rutieră pachet START. Accesarea serviciilor se face prin contactarea furnizorului (SC POINTER SYSTEMS SRL) la numărul de telefon 0040 372 165 672, urmând ca acesta să trimită un echipaj la locul evenimentului în maxim 3 ore, în funcție de planul de acoperire contractat.

 

ACOPERIRE TERITORIALĂ

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.

Asistența rutieră pachet START este valabilă numai pe teritoriul României.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de 12 sau de 6 luni.

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița, s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată de primă și s-a efectuat inspecția de risc a vehiculului.

Răspunderea EUROINS încetează:

 • la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;
 • în caz de daună totală;
 • la data înstrăinării autoturismului;
 • în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;
 • în caz de forță majoră.

 

FRANȘIZA

Asiguratul va suporta o franșiză deductibilă obligatorie de 10% din suma asigurată pentru riscul de furt total sau avarie totală.

În cazul asiguraților sau utilizatorilor cât și conducătorilor auto cu vârsta sub 31 ani împliniți la data emiterii asigurării, contractul se va încheia cu o franșiză deductibilă obligatorie de 100 euro pe eveniment pentru riscul de avarie parțială.

 În cazul reparării vehiculului în ateliere de specialitate din România care nu au contract de colaborare cu EUROINS (decontare directă), asiguratul va suporta o franșiză deductibilă obligatorie de 100 euro pe eveniment.

SUMA ASIGURATĂ

Autoturismele sunt cuprinse în asigurare la valoarea de piață a acestora la data producerii evenimentului asigurat, determinată potrivit catalogului de specialitate DAT.

Acordarea serviciilor de Asistență Rutieră conform pachetului START se face în limita anuală a 1.000 euro/an (TVA inclus).

 

CONDITII DE DESPAGUBIRE

Despăgubirea nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro, nici cuantumul pagubei și nici valoarea de piață a autoturismului și/sau a echipamentelor suplimentare asigurate, la data producerii accidentului.

Numărul maxim de dosare de daună despăgubite de EUROINS pe perioada asigurată este limitat la 4 (patru) – pentru polițe pe 12 luni și la 2 (două) – pentru polițe pe 6 luni, iar cuantumul total al despăgubirilor acordate/datorate de EUROINS nu poate depăși valoarea de piață a autoturismului și/sau a echipamentelor suplimentare asigurate la data ultimei daune avizate, și nici suma de 10.000 euro.

Reparațiile se efectuează la atelierele de specialitate din România aflate în contract de colaborare cu EUROINS (decontare directa) sau, în caz contrar se va deconta maxim costul prevăzut în devizele de reparație emise de unitățile de specialitate din România aflate în contract de colaborare cu EUROINS.


 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat și integral.

Asigură-te aici