• Engleza EN

Asigurarea CASCO COMPLET

 

ASIGURAREA CASCO A VEHICULELOR, PENTRU AVARII SI FURT

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

 

EUROINS asigură vehiculele cu o vechime de până la 12 ani împliniți înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane care au domiciliul/reședința/sediul în România, în schimbul primei de asigurare încasată, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

 

Categorii vehicule asigurate:

Categoria A: 

A1: autoturisme (cel mult 9 locuri);

A2: autoturisme de teren;

Categoria B: vehiculele pentru transporturi terestre, și anume:

B1: vehicule destinate transporturilor de mărfuri: autoutilitare, automobile mixte, autocamioane, autobasculante, autocisterne, autotractoare și alte vehicule construite sau echipate pentru diverse destinații speciale;

B2: vehicule destinate transporturilor de călători: autobuze, autocare, microbuze și alte vehicule destinate transportului de persoane cu peste 9 locuri;

B3: remorci auto, semiremorci, rulote, tractate de un vehicul din cele menționate mai sus.

Categoria C: mașinile și/sau utilajele autopropulsate sau tractate care nu sunt supuse înmatriculării, și anume:

C1: mașini și/sau utilaje de construcții: excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, macarale, betoniere purtate sau staționare, repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare etc.;

C2: mașini și/sau utilaje agricole: tractoare, combine (inclusiv pentru siloz), motocositoare, motostivuitoare etc.;

C3: mașini și/sau utilaje cu destinații speciale: pluguri de zăpadă, freze de zăpadă, împrăștiere material antiderapant, tăietoare de crengi, măturătoare cu perii și spălător etc;

C4: utilaje tractate: pluguri, freze, grape, prășitori, tăvălugi, vibrocultivatoare, cositoare, prese etc.

 

RISCURI ASIGURATE

 

PACHETUL CASCO BASIC:

FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, boom sonic.

Catastrofe naturale: cutremur de pământ, furtună, inundație din cauze naturale, alunecare de teren.

Fenomene atmosferice: grindină, uragan, greutatea stratului de zăpadă, de gheață sau avalanșă.

PACHETUL CASCO STANDARD – cuprinde riscurile din pachetul CASCO BASIC, la care se adaugă:

Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului, căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări, exceptând pagubele produse exclusiv suprafețelor vitrate.

Pagubele produse de acțiunea animalelor (ex: acțiunea rozătoarelor etc).

Servicii de asistență rutieră, Pachet START,

PACHETUL CASCO PREMIUM – cuprinde riscurile din pachetul CASCO STANDARD, la care se adaugă:

Furt total (furtul integral al vehiculului).

Furt prin efracție și/sau tâlhărie: pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt prin efracție și/sau tâlhărie

Vandalism: spargerea geamurilor,  tăierea cauciucurilor, scrijelirea suprafețelor exterioare etc.

Pagube produse ca urmare a producerii unui eveniment întâmplător și incert, care au ca efect direct crăparea, fisurarea, ciobirea și/sau zgârierea suprafețelor vitrate.

Pachetul CASCO PREMIUM poate fi acordat doar vehiculelor cu o vechime de până la 10 ani împliniți.

RISCURI SPECIFICE

EUROINS acoperă, pentru vehiculele din Categoria B sau C evenimentele produse în sectoare de drum sau în zone interzise circulației publice, inclusiv în câmp agricol, numai pentru vehiculele special construite și destinate circulației pe astfel de drumuri.

 

În limita a 10% din suma asigurată a vehiculului și pachetului de acoperiri deținut de Asigurat, fără plata unei prime suplimentare, EUROINS despăgubește și CHELTUIELILE SUPLIMENTARE, dovedite cu acte, efectuate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, cu privire la:

transportul vehiculului avariat, pe teritoriul României, în limita unui singur transport pentru fiecare eveniment, în scopul salvării sau reparării lui, dacă vehiculul nu poate fi deplasat prin forță proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparații de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparația sau până la locul obișnuit de parcare, la nivelul cheltuielilor de transport percepute de societățile specializate.

înlocuirea întregului set de închidere, chei – butuc yală și după caz, în funcție de modelul constructiv, bușonul rezervorului de combustibil și/sau contactul de pornire, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia.

pagubele produse vehiculului/echipamentelor suplimentare asigurate, prilejuite de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului sau a construcției în care se afla acesta sau a persoanelor imobilizate în vehicul;

conservarea și limitarea pagubelor, rezultate în urma producerii unor riscuri cuprinse în asigurare, dacă acestea sunt necesare și utile.

 

CLAUZE SPECIALE

Clauză specială privind asigurarea de accidente a persoanelor din vehicule – acoperă riscurile de deces și invaliditate permanentă totală sau parțială survenite ca urmare a producerii unui accident.

Clauză specială privind servicii de asistență rutieră - pachet “CONFORT” sau “TOP” – acoperiri suplimentare față de acoperirea de bază conferită de pachetul START și sume asigurate mai mari 1.500 EUR/an pentru CONFORT si 2.000 EUR/an pentru TOP.

Clauză specială privind “Aspirația apei în motor” – se acoperă pagubele directe produse vehiculului asigurat ca urmare a circulației pe drumuri deschise circulației publice inundate temporar din cauza acumulării unor cantități mari de apă.

Clauză specială privind ”Circulația în afara drumurilor publice” – se acoperă pagubele produse vehiculului asigurat ca urmare a utilizării vehiculului în afara drumurilor deschise circulației publice. Prin drumuri deschise circulației publice înțelegem, toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigură, de regulă, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor.

Clauză specială privind extinderea teritorială a asigurării pentru avarii și furt a vehiculelor în țări non-UE – extinde acoperirea în următoarele țări: Turcia, Ucraina, Moldova, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Rusia.

Clauză specială privind extinderea teritorială gratuită a asigurării pentru avarii şi furt a vehiculelor în țări non-UE – pentru asigurații care încheie și RCA pentru o perioadă identică cu perioada poliței CASCO, extinde gratuit acoperirea în țările non-UE ale căror inițiale sunt nebarate pe documentul Carte Verde cu excepția (AL) Albania, (BY) Belarus și (AZ) Azerbaidjan.

Clauză specială privind reparații în orice service pe teritoriul României

Clauză specială ”Bonus în avans persoane fizice” – oferă clienților posibilitatea returnării a 20% din prima de asigurare în cazul în care la sfârșitul contractului nu au daune sau au doar daune care se pot recupera prin regres pe polița RCA a șoferului vinovat. Clauza se poate acorda doar pentru primul an de asigurare la Euroins. 

 

TERITORIALITATE

 

Polița de asigurare validează pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și teritoriile următoarelor state: Elveția, Andora, Monaco. 

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

 

Perioada de asigurare este de regula 12 luni, dar nu mai puțin de 6 luni.

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița, s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată de primă și s-a efectuat inspecția de risc a vehiculului.

 

Răspunderea EUROINS încetează:

la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;

în caz de daună totală;

la data înstrăinării autoturismului;

în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;

în caz de forță majoră.

 

FRANȘIZA

 

Asiguratul va suporta o franșiză deductibilă obligatorie de 10% din suma asigurată atât pentru riscul de furt total extern cât și pentru riscul de avarie totală externă (în afara teritoriului României).

 

Asigurarea poate fi încheiată cu sau fără franșize, pentru riscurile de furt total intern, avarii totale interne și avarii parțiale, conform opțiunii asiguratului exprimată în cererea chestionar și înscrisă în contractul privind Asigurarea facultativă pentru avarii și furt a vehiculelor.

Contractul privind Asigurarea facultativă pentru avarii și furt a vehiculelor se va încheia cu o franșiză deductibilă obligatorie de minim 100 euro pe eveniment pentru riscul de avarie parțială în următoarele cazuri:

în cazul asiguraților/utilizatorilor persoane fizice cu vârsta sub 31 ani împliniți la data emiterii asigurării sau a conducătorilor auto cu vârsta sub 31 ani împliniți la data emiterii asigurării declarați în cazul asiguraților/utilizatorilor persoane fizice;

în cazul asiguraților/utilizatorilor persoane juridice care desfășoară activități de taximetrie și servicii de ride-sharing, școală conducere, închiriere și leasing, protecție și gardă, curierat și transporturi rutiere, comerț și intermedieri, ambulanță, poliție, pompieri. 

 

SUMA ASIGURATĂ

 

Vehiculele sunt cuprinse în asigurare la valoarea de piață a acestora, la data încheierii asigurării, determinată potrivit:

evaluării conform catalogului EUROTAX;

valorii de factură de nou, pentru vehicule noi sau second-hand pentru vehicule uzate.

Suma asigurată se stabilește și se înscrie în polița de asigurare în euro sau lei.

 

PRIMA DE ASIGURARE

 

Primele de asigurare se achită anticipat și integral sau în rate (prima rată se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele înaintea datelor scadente menționate în poliță). Cuantumul și termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele menționate în polița de asigurare.

 

În condițiile în care suma asigurată este stabilită:

a) în lei, primele/ratele de primă se stabilesc și se plătesc în lei;

b) în euro, primele/ratele de primă de asigurare se stabilesc în euro si se plătesc în euro sau în lei la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data plății.

 

ACCESAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ RUTIERĂ:

Accesarea serviciilor se face prin contactarea furnizorului (SC POINTER SYSTEMS SRL) la numărul de telefon 0040 372 165 672, urmând ca acesta să trimită un echipaj la locul evenimentului în maxim 3 ore, în funcție de planul de acoperire contractat.

 

PARTENERIAT EUROINS – VouchForMe

 

EUROINS, prin partenerul său VouchForMe vă pune la dispoziție un mod simplu și confortabil de a împărți riscul cu cercul Dvs. de prieteni și de a beneficia de asigurare la un preț accesibil. Acest nou concept vă poate ajuta să scădeți costurile cu polița de asigurare CASCO cu până la 45% din prima standard de asigurare, cu ajutorul persoanelor care au încredere în Dvs. și sunt dispuși să garanteze pentru Dvs.

Cum funcționează?

La achiziționarea poliței de asigurare, vă decideți care este suma pe care sunteți dispuși să o suportați direct în cazul unei daune (franșiza). Cu cât alegeți o franșiză mai mare, cu atât puteți beneficia de o reducere mai mare.

Pentru partea de franșiză pe care nu vă simțiți confortabil să o suportați direct, puteți să vă invitați prietenii și familia să vă ajute, garantând pentru Dvs. prin intermediul VouchForMe. Astfel, în cazul în care aveți o daună, Dvs. acoperiți partea Dvs. de franșiză, iar prietenii Dvs. plătesc suma pe care au garantat-o pentru Dvs. Dacă nu aveți daune, nimeni nu plătește nimic, dar Dvs. ați economisit bani cu prima de asigurare.


Asigură-te aici