• Engleza EN

Asigurarea CASCO a vehiculelor

 

ASIGURAREA CASCO A VEHICULELOR, PENTRU AVARII SI FURT

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

 

EUROINS asigură vehiculele înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane care au domiciliul/reședința/sediul în România, în schimbul primei de asigurare încasată, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

 

Categorii vehicule asigurate:

 

Categoria A:

·         A1: autoturisme (cel mult 9 locuri);

·         A2: autoturisme de teren;

 

Categoria B: vehiculele pentru transporturi terestre, și anume:

·         B1: vehicule destinate transporturilor de mărfuri: autoutilitare, automobile mixte, autocamioane, autobasculante, autocisterne, autotractoare și alte vehicule construite sau echipate pentru diverse destinații speciale;

·         B2: vehicule destinate transporturilor de călători: autobuze, autocare, microbuze și alte vehicule destinate transportului de persoane cu peste 9 locuri;

·         B3: remorci auto, semiremorci, rulote, tractate de un vehicul din cele menționate mai sus.

 

Categoria C: mașinile și/sau utilajele autopropulsate sau tractate care nu sunt supuse înmatriculării, și anume:

·         C1: mașini și/sau utilaje de construcții: excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, macarale, betoniere purtate sau staționare, repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare etc.;

·         C2: mașini și/sau utilaje agricole: tractoare, combine (inclusiv pentru siloz), motocositoare, motostivuitoare etc.;

·         C3: mașini și/sau utilaje cu destinații speciale: pluguri de zăpadă, freze de zăpadă, împrăștiere material antiderapant, tăietoare de crengi, măturătoare cu perii și spălător etc;

·         C4: utilaje tractate: pluguri, freze, grape, prășitori, tăvălugi, vibrocultivatoare, cositoare, prese etc.

 

RISCURI ASIGURATE

 

·         RISCURI DE BAZĂ

·         FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, boom sonic.

·         Catastrofe naturale: cutremur de pământ, furtună, inundație din cauze naturale, alunecare de teren.

·         Fenomene atmosferice: grindină, uragan, greutatea stratului de zăpadă, de gheață sau avalanșă.

·         RISCURI STANDARD

·         Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului, căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări, exceptând pagubele produse exclusiv suprafețelor vitrate.

·         Pagubele produse de acțiunea animalelor (ex: acțiunea rozătoarelor etc).

·         RISCURI PREMIUM

·         Furt total (furtul integral al vehiculului).

·         Furt prin efracție și/sau tâlhărie: pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt prin efracție și/sau tâlhărie

·         Vandalism: spargerea geamurilor,  tăierea cauciucurilor, scrijelirea suprafețelor exterioare etc.

·         Pagube produse ca urmare a producerii unui eveniment întâmplător și incert, care au ca efect direct crăparea, fisurarea, ciobirea și/sau zgârierea suprafețelor vitrate.

 

·         RISCURI SPECIFICE

EUROINS acoperă, pentru vehiculele din Categoria B sau C evenimentele produse în sectoare de drum sau în zone interzise circulației publice, inclusiv în câmp agricol, numai pentru vehiculele special construite și destinate circulației pe astfel de drumuri.

În limita a 10% din suma asigurată a vehiculului și pachetului de acoperiri deținut de Asigurat, fără plata unei prime suplimentare, EUROINS despăgubește și Cheltuielile suplimentare, dovedite cu acte, efectuate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, cu privire la:

·         transportul vehiculului avariat, pe teritoriul României, în limita unui singur transport pentru fiecare eveniment, în scopul salvării sau reparării lui, dacă vehiculul nu poate fi deplasat prin forță proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparații de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparația sau până la locul obișnuit de parcare, la nivelul cheltuielilor de transport percepute de societățile specializate.

·         înlocuirea întregului set de închidere, chei – butuc yală și după caz, în funcție de modelul constructiv, bușonul rezervorului de combustibil și/sau contactul de pornire, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia.

·         pagubele produse vehiculului/echipamentelor suplimentare asigurate, prilejuite de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului sau a construcției în care se afla acesta sau a persoanelor imobilizate în vehicul;

·         conservarea și limitarea pagubelor, rezultate în urma producerii unor riscuri cuprinse în asigurare, dacă acestea sunt necesare și utile.

 

TERITORIALITATE

 

Asigurarea este valabilă in statele din UE* (Statele Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria) și următoarele țări : Andorra, Croația, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Monaco).

 

Extinderea riscului în afara UE* se va face prin clauza specială E cu plata unei prime suplimentare.

Prin excepție de la aliniatul precedent, asigurarea poate fi extinsă gratuit, numai în cazul în care Asiguratul încheie la EUROINS asigurarea de răspundere civila auto (Carte Verde) pentru țările din afara UE*.

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

 

Perioada de asigurare este de regula 12 luni, dar nu mai puțin de 6 luni.

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița, s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată de primă și s-a efectuat inspecția de risc a vehiculului.

 

Răspunderea EUROINS încetează:

·         la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;

·         în caz de daună totală;

·         la data înstrăinării autoturismului;

·         în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;

·         în caz de forță majoră.

 

FRANȘIZA

 

Asiguratul va suporta o franșiză deductibilă obligatorie de 20% din suma asigurată pentru riscul de furt total extern.

 

Asigurarea poate fi încheiată cu sau fără franșize, pentru riscurile de furt total intern, avarii totale interne și/sau externe și avarii parțiale, conform opțiunii asiguratului exprimată în cererea chestionar și înscrisă în contractul privind Asigurarea facultativă pentru avarii și furt a vehiculelor.

 

SUMA ASIGURATĂ

 

Vehiculele sunt cuprinse în asigurare la valoarea reală a acestora, la data încheierii asigurării, determinată potrivit coeficientului de valoare rămasă aplicat la valoarea de nou (din factură, contractul de leasing, listele comunicate de producători sau prețurile din cataloagele de specialitate).

Suma asigurată se stabilește și se înscrie în polița de asigurare în euro sau lei.

 

PRIMA DE ASIGURARE

 

Primele de asigurare se achită anticipat și integral sau în rate (prima rată se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele înaintea datelor scadente menționate în poliță). Cuantumul și termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele menționate în polița de asigurare.

 

În condițiile în care suma asigurată este stabilită:

a) în lei, primele/ratele de primă se stabilesc și se plătesc în lei;

b) în euro, primele/ratele de primă de asigurare se stabilesc în euro si se plătesc în euro sau în lei la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data plății.

 

CLAUZE SPECIALE

 

1. Clauza A – asigurarea de accidente a persoanelor din vehicule;

2. Clauza B – privind asistența rutieră a autovehiculelor;

3. Clauza D – adaptarea primei de asigurare funcție de rata daunei;

4. Clauza E – extinderea teritorială a asigurării pentru avarii și furt a vehiculelor în țări non-UE*;

5. Clauza G – extinderea teritorială gratuită a asigurării pentru avarii și furt a vehiculelor în țări non-UE*;

6. Clauza H – reparații în orice service pe teritoriul României;

7. Clauza I – reglementarea regimului despăgubirilor.

 

ACCESAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ RUTIERĂ:

Accesarea serviciilor se face prin contactarea furnizorului (SC POINTER SYSTEMS SRL) la numărul de telefon 0040 372 165 672, urmând ca acesta să trimită un echipaj la locul evenimentului în maxim 3 ore, în funcție de planul de acoperire contractat.

 

Asigură-te aici