• Engleza EN

ASIGURAREA PENTRU AVARII ŞI FURT A AUTOTURISMELOR APARȚINÂND/UTILIZATE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

 

EUROINS asigură autoturismele înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane fizice care au domiciliul/ reședința/ sediul în România, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor menționate în condițiile de asigurare.

 

RISCURI ASIGURATE

 

EUROINS acordă despăgubiri în baza condițiilor de asigurare, precum și potrivit clauzelor speciale anexate pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea autoturismelor ca urmare a producerii unuia din riscurile descrise mai jos:

·         FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, boom sonic);

·         Catastrofe naturale (cutremur, furtună, inundații din cauze naturale, alunecări de teren);

·         Fenomene atmosferice (grindină, uragan, greutatea stratului de zăpadă, de gheață sau avalanșă);

·         Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori in interiorul vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări;

·         Pagube produse de acțiunea animalelor;

·         Furt prin efracție și/sau tâlhărie;

·         Vandalism;

·         Pagube produse suprafețelor vitrate;

·         Servicii de asistență rutieră pachet START. Accesarea serviciilor se face prin contactarea furnizorului (SC POINTER SYSTEMS SRL) la numărul de telefon 0040 372 165 672, urmând ca acesta să trimită un echipaj la locul evenimentului în maxim 3 ore, în funcție de planul de acoperire contractat.

·         În limita a 10% din suma asigurată, fără plata suplimentară se acoperă și:

o    Transportul vehiculului avariat, pe teritoriul României în scopul salvării sau reparării lui;

o    Înlocuirea întregului set de închidere, chei – butuc yală și după caz, în funcție de modelul constructiv, bușonul rezervorului de combustibil și/sau contactul de pornire, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia;

o    Pagube produse de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului sau a construcției in care se afla acesta sau a persoanelor imobilizate in vehicul;

o    Conservarea și limitarea pagubelor.

 

TERITORIALITATE

 

Polița de asigurare validează pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria), ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) si teritoriile următoarelor state: Elveția, Andora, Monaco.

 

Extinderea riscului în următoarele țări non-UE (Turcia, Ucraina, Moldova, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Rusia) se va face prin clauza specială E cu plata unei prime suplimentare.

 

Asigurarea poate fi extinsă gratuit, în țările non-UE descrise mai sus, numai în cazul în care Asiguratul încheie la EUROINS asigurarea de răspundere civilă auto (Carte Verde).

 

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

 

Perioada de asigurare este de regula 12 luni, dar nu mai puțin de 6 luni.

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost emisă polița, s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată de primă și s-a efectuat inspecția de risc a vehiculului.

 

Răspunderea EUROINS încetează:

·         la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de asigurare;

·         în caz de daună totală;

·         la data înstrăinării autoturismului;

·         în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;

·         în caz de forță majoră.

 

FRANȘIZA

 

Asiguratul va suporta o franșiză deductibilă obligatorie de 10% din suma asigurată pentru riscul de furt total sau daună totală.

 

Asigurarea poate fi încheiată cu sau fără franșize pentru riscurile de daune parțiale, conform opțiunii asiguratului exprimată în cererea chestionar și înscrisă în contractul de asigurare, cu excepția asiguraților cu vârstă de până la 31 ani care suportă o franșiză obligatorie de minim 100 EUR.

 

SUMA ASIGURATĂ

 

Vehiculele sunt cuprinse în asigurare la valoarea reală a acestora, la data încheierii asigurării, determinată potrivit coeficientului de valoare rămasă aplicat la valoarea de nou (din factură, contractul de leasing, listele comunicate de producători sau prețurile din cataloagele de specialitate).

Suma asigurată se stabilește și se înscrie în polița de asigurare în euro sau lei.

 

PRIMA DE ASIGURARE

 

Primele de asigurare se achită anticipat și integral sau în rate (prima rată se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele înaintea datelor scadente menționate în poliță). Cuantumul și termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele menționate în polița de asigurare.

 

În condițiile în care suma asigurată este stabilită:

a) în lei, primele/ratele de primă se stabilesc și se plătesc în lei;

b) în euro, primele/ratele de primă de asigurare se stabilesc în euro si se plătesc în euro sau în lei la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data plății.

 

CLAUZE SPECIALE

1. Clauza A – asigurarea de accidente a persoanelor din vehicule;

2. Clauza B –privind servicii de asistență rutieră - pachet “CONFORT”;

3. Clauza C – privind servicii de asistență rutieră - pachet “TOP”;

4. Clauza E – extinderea teritorială a asigurării în țări non-UE;

5. Clauza G – extinderea teritorială gratuită a asigurării în țări non-UE;

6. Clauza H – reparații în orice service pe teritoriul României.

Asigură-te aici