• Engleza EN

Asigurarea animalelor

Asigurarea animalelor (II)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Se asigură numai animalele sănătoase, pe bază de certificat de sănătate eliberat de medicul veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinară teritorială.
Se pot asigura următoarele specii şi categorii de animale, astfel:

-bovine şi bubaline cu vâsta cuprinsă între 21 zile si 6 luni;

-bovine şi bubaline cu vâsta cuprinsă între 6 luni şi 8 ani ;

-ovine,caprine cu vârsta cuprinsă între 1an şi 5 ani, precum şi miei la îngrăşat;

-porcine pentru reproducţie cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani;

-porcine la îngrăşat cu greutatea cuprinsă între 30 kg şi 140 kg;

-scroafe cu purcei până la înţărcare;

-tineret porcin, de la inţarcare pana la 30 kg;

-cabaline de tracţiune cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 10 ani;

 

RISCURI ASIGURATE

Se pot prelua în asigurare: bolile chirurgicale, obstetricale, interne care altereaza starea de sănătate a animalelor şi duc la moartea animalelor sau la sacrificarea de necesitate, dispusă de medicul veterinar de stat în urma constatării unei boli asigurate, care pune în pericol viaţa animalului.
Se pot acoperi prin asigurare accidentele provocate de: meteorizarea acută/umflarea animalelor din cauza furajelor, numai cu asistenţă veterinară autorizată (medicul veterinar de stat din raza teritorială pentru persoane fizice sau medicul veterinar abilitat pentru persoana juridică respectivă); atacul animalelor sălbatice, muşcătura şerpilor, înţepătura insectelor veninoase; leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte, cu excepţia leziunilor de reticulită sau pericardită traumatică; urmările castrării sau altor operaţii şi tratamente efectuate de veterinari autorizaţi; distocia/fătarea grea, numai cu asistenţă veterinară autorizată; otrăvirea/intoxicarea subită cu ierburi, cu substanţe toxice ori medicamentoase, pe baza constatării medicului veterinar; inundaţii din ploi torenţiale (o cantitate mare de apă care inundă ferma, pătrunde în hale/grajduri şi provoacă moartea animalelor); revărsări ale apelor curgătoare cu albii regularizate (o cantitate mare de apă care se deplasează în afara albiei fireşti a apei curgătoare, ca urmare a creşterii bruşte a debitului acesteia); incendiul provocat de descărcări electrice naturale (trăsnet) sau datorate instalaţiei electrice a adăposturilor, determinata de actiunea directa a descarcarilor electrice naturale; furtuna(viteza vântului sub 80 km/h); cutremurul de pământ; avalanşele de zăpadă, care au ca finalitate sacrificarea de necesitate dispusă de medicul veterinar, ca urmare a producerii acestor riscuri asigurate.

TERITORIALITATE

Această asigurare este valabilă numai pe teritoriul României.

PERIOADA DE RĂSPUNDERE

Perioada de asigurare este de regulă 12 luni.

MODUL DE ÎNCHEIERE A ASIGURĂRII

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de un an sau pentru o perioadă tehnologică specifică speciei sau categoriei de animale.

SUMA ASIGURATĂ

Suma asigurată se stabileşte de Asigurat, este agreată de EUROINS şi înscrisă în poliţă, ea reprezentând valoarea animalelor asigurate din documentele de evidenţă contabilă (facturi, procese verbale de achiziţie) sau preţul acestora pe piaţă.

Asigură-te aici