• Engleza EN

Alte bunuriAsigurarea echipamentelor electronice (IA)

Asigurarea "la toate riscurile" a lucrărilor de construcţii (IB)

Asigurarea de maşini, instalaţii şi utilaje pentru riscurile de avarii accidentale (IC)

Asigurarea conducatorului auto pentru pierderea/ deteriorarea documentelor (ID)

Asigurarea de bani şi alte valori (IE)Asigurarea culturilor agricole, rodului viilor, pomilor fructiferi şi hameiului (IF)Asigurarea culturilor agricole – sume fixe (IH)Asigurarea animalelor (II)Asigurarea de plată a garanţiei de bună execuţie (IG)
Asigură-te aici