• Engleza EN

Agent de asigurare

Asigurarea de răspundere civilă profesională a agentului de asigurare (MU)

OBIECTUL ASIGURĂRII

Prezentul contract de asigurare acoperă răspunderea civilă a agentului de asigurare pentru prejudicii provocate clienţilor ca urmare a săvârsirii unor acte de neglijenţă şi/sau imprudenţă în activitatea de intermediere de asigurări definită potrivit legislatiei în vigoare.

RISCURI ASIGURATE

-Sumele datorate de Asigurat cu titlu de despăgubire pentru pierderile provocate clienţilor ca urmare a comiterii unor acte de neglijenţă în activitatea de intermediere de asigurări;

-Cheltuielile de judecată la care a fost obligat Asiguratul de instanţa civilă în urma unei hotărâri judecatoreşti definitive şi irevocabile;

-Cheltuielile de refacere şi/sau înlocuire a documentelor originale (contracte de asigurare şi/sau reasigurare, corespondenţă, certificate, precum şi alte tipuri de documente care au legătură cu activitatea Asiguratului) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.

 

SUMELE ASIGURATE

Răspunderea EUROINS este limitată astfel:

-pe eveniment asigurat: răspunderea maximă asumată de EUROINS, în legătură cu prejudiciile generate de producerea unui eveniment asigurat nu va depăsi în total limita răspunderii pe eveniment prevazută în contractul de asigurare;

-pe perioada asigurata: răspunderea asumată de EUROINS nu va depăşi limita răspunderii pe perioada asigurată prevazută în contractul de asigurare, indiferent de numărul evenimentelor produse.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat si integral sau în cel mult patru rate. În termen de 5 zile calendaristice EUROINS poate repune contractul de asigurare în vigoare la solicitarea scrisă a Asiguratului, în baza unui act aditional dacă primele de asigurare scadente au fost plătite integral.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Să ţină o evidentă corectă a tuturor serviciilor profesionale prestate şi să păstreze aceste evidenţe astfel încât ele să poată fi puse la dispoziţia EUROINS sau a reprezentanţilor numiţi ai acestuia, în măsura în care ele pot avea o legatură cu eventuale pretenţii de despăgubire.
Să notifice EUROINS în termen de 48 de ore de la data la care a luat la cunostinţă de existenţa oricărei acţiuni promovată în instanţă împotriva sa de terţe persoane păgubite, având ca obiect pretenţii în legatură cu activitatea desfăşurată de Asigurat, sub sancţiunea neplăţii eventualelor despăgubiri cuvenite.

Asigură-te aici