• Engleza EN

Accidente sportivi

Asigurarea de accidente a sportivilor (AD)

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

În schimbul încasării primei de asigurare, EUROINS asigură integritatea corporală şi/sau viaţa Asiguratului prin acordarea de indemnizaţii până la limita sumei asigurate, în cazul producerii, în timpul perioadei de asigurare, a unui accident care are drept consecinţă incapacitatea permanentă, temporară sau decesul acestuia.

Pot fi cuprinse în asigurare numai sportivii cu vârsta cuprinsa între 14 şi 35 de ani la data preluǎrii în asigurare şi au domiciliul sau rezidenţa în România.

Sportivii de performanţa pot fi amatori sau profesionisti:

-sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului menţionat în Poliţă, nu au relaţii contractuale de muncă cu clubul sportiv la care sunt legitimaţi.

-sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului menţionat în Poliţă, îndeplinesc următoarele condiţii: obţin licenţa de sportiv profesionist şi încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie în condiţiile Codului Civil.

Nu se asigura persoanele:

-care au o invaliditate permanentã mai mare de 50%;

-cu boli psihice.

-cu defecte fizice sau mutilǎri evidente nu pot fi asigurate.

 

RISCURILE ASIGURATE

RISCURI DE BAZA

EUROINS acoperǎ riscurile de incapacitate permanenta şi deces produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a unor accidente întâmplate pe parcursul perioadei de asigurare ca urmare a participării la activitatea sportiva competiţională  precum şi a antrenamentelor aferente acesteia. Sunt incluse în această categorie şi colapsul fizic sau afecţiunile datorate efortului fizic deosebit, ruperea diferitelor organe, produsă brusc ca urmare a efortului fizic excesiv în timpul desfăşurării activitaţii sportive, infecţia în cazul în care substanţa infecţioasă a ajuns în corp datorită unui accident.

 

EXTINDERI SPECIALE

-Spitalizare din eveniment asigurat;

-Incapacitate temporara;

-Interventii chirurgicale;

-Cheltuieli medicale;

-Fracturi/Entorse/Luxatii;

-Imobilizare in aparat gipsat.

 

MODUL DE ÎNCHEIERE A ASIGURǍRII

Contractul de asigurare se încheie în baza cererii-chestionar scrisǎ şi semnatǎ de cǎtre Asigurat.

Asigurarea se considerǎ încheiatǎ prin plata primei de asigurare (sau a celei dintâi rate) şi emiterea de catre EUROINS a Poliţei de asigurare.

  

PRIMA DE  ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau în cel mult patru rate. Neachitarea unei rate de primă la data scadentă are drept consecinţă suspendarea contractului de asigurare.

 

OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI/ASIGURATULUI

Imediat după accident, Asiguratul este obligat să se prezinte la o unitate sanitară sau la un medic spre a fi examinat şi să urmeze tratamentul prescris. Dacă Asiguratul nu are această posibilitate, obligaţia de a-l prezenta la unitatea sanitară sau la medic şi a se îngriji să urmeze tratamentul prescris o are Contractantul.

Asigură-te aici