• Engleza EN

Accidente sportivi

Asigurarea de accidente a sportivilor 

 

OBIECTUL ASIGURĂRII


În schimbul încasării primei de asigurare, EUROINS asigură integritatea corporală și/sau viața Asiguratului prin acordarea de indemnizații până la limita sumei asigurate, în cazul producerii, în timpul perioadei de asigurare, a unui accident care are drept consecință incapacitatea permanentă, temporară sau decesul acestuia.

Pot fi cuprinși în asigurare numai sportivii cu vârsta cuprinsa între 14 și 35 de ani la data preluării în asigurare și au domiciliul sau rezidența în România.


Sportivii de performanță pot fi amatori sau profesioniști:

sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului menționat în Poliță, nu au relații contractuale de muncă cu clubul sportiv la care sunt legitimați.

sportivii profesioniști sunt cei care, pentru practicarea sportului menționat în Poliță, îndeplinesc următoarele condiții: obțin licența de sportiv profesionist și încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenție în condițiile Codului Civil.

Nu se asigura persoanele:

  care au o invaliditate permanentă mai mare de 50%;

  cu boli psihice

  cu defecte fizice sau mutilări evidente nu pot fi asigurate.


RISCURILE ASIGURATE


RISCURI DE BAZĂ

EUROINS acoperă riscurile de incapacitate permanentă și deces produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a unor accidente întâmplate pe parcursul perioadei de asigurare ca urmare a participării la activitatea sportivă competițională precum și a antrenamentelor aferente acesteia. Sunt incluse în această categorie și colapsul fizic sau afecțiunile datorate efortului fizic deosebit, ruperea diferitelor organe, produsă brusc ca urmare a efortului fizic excesiv în timpul desfășurării activității sportive, infecția în cazul în care substanța infecțioasă a ajuns în corp datorită unui accident.


EXTINDERI SPECIALE

  Spitalizare din eveniment asigurat;

  Incapacitate temporara;

  Intervenții chirurgicale;

  Cheltuieli medicale;

  Fracturi/Entorse/Luxații;

  Imobilizare in aparat gipsat.


MODUL DE ÎNCHEIERE AL ASIGURǍRII

Contractul de asigurare se încheie în baza cererii-chestionar scrisă și semnată de către Asigurat/Contractant.

Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei de asigurare (sau a celei dintâi rate) și emiterea de către EUROINS a Poliței de asigurare.


PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat și integral sau în cel mult patru rate. Neachitarea unei rate de primă la data scadentă are drept consecință suspendarea contractului de asigurare.


OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI/ASIGURATULUI

Imediat după accident, Asiguratul este obligat să se prezinte la o unitate sanitară sau la un medic spre a fi examinat și să urmeze tratamentul prescris. Dacă Asiguratul nu are această posibilitate, obligația de a-l prezenta la unitatea sanitară sau la medic și a se îngriji să urmeze tratamentul prescris o are Contractantul.

Asigură-te aici