• Engleza EN

Accidente persoane

Asigurarea de accidente a persoanelor

 

OBIECTUL ASIGURǍRII

EUROINS, în baza contractului de asigurare şi în schimbul plǎţii primei de asigurare efectuate de cǎtre Contractant/Asigurat, asigură integritatea corporală sau viaţa Asiguratului prin acordarea acestuia (sau Beneficiarului în cazul decesului Asiguratului) de indemnizaţii până la limita sumei asigurate, în cazul producerii, în timpul perioadei de asigurare, a unui accident care are drept consecinţă invaliditatea permanentǎ sau decesul acestuia.
Persoanele cu defecte fizice sau mutilǎri evidente pot fi asigurate numai printr-un contract special încheiat între EUROINS şi Asigurat care să conţină:

- raportul medico-legal privind gradul de invaliditate al Asiguratului;

- angajamentul Asiguratului de a nu pretinde sume suplimentare sumei cuvenite prin luarea în consideraţie a gradului de invaliditate al Asiguratului.

 

RISCURI ASIGURATE

RISCURI DE BAZǍ

EUROINS acoperǎ riscurile de invaliditate permanentǎ şi deces ca urmare a unor accidente.

Sunt acoperite prin prezenta asigurare şi urmǎtoarele evenimente:

a. accidentele produse ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport;

b. insolaţii, degerǎri, colaps prin cǎldurǎ sau frig, de la care Asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza accidentului;

c. asfixierea prin emanaţie de gaze şi/sau de vapori şi urmǎrile ingerǎrii accidentale de substanţe toxice;

d. arsuri, înec, lovire, cǎdere, alunecare, înţepare, tǎiere;

e. explozii, prǎbuşiri/alunecǎri de teren, acţiunea fulgerului, acţiunea curentului electric;
f. atacul din partea altei persoane sau a unui animal;

g. decesul cauzat de o boalǎ infecţioasǎ acutǎ posttraumaticǎ, turbare sau tetanos.

 

EXTINDERI SPECIALE

-Spitalizare din eveniment asigurat;

-Convalescenta din accident;

-Incapacitate temporara din eveniment asigurat;

-Interventii chirurgicale din eveniment asigurat;

-Arsuri din eveniment asigurat;

-Cheltuieli medicale din eveniment asigurat;

-Fracturi osoase din eveniment asigurat;

-Imobilizare in aparat gipsat.

  

MODUL DE INCHEIERE A ASIGURARII

Contractul de asigurare se încheie în baza declaraţiei scrisa şi semnata de catre Asigurat.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achitǎ anticipat şi integral sau în cel mult patru rate.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI

Asiguratul/Beneficiarul asigurǎrii este obligat sǎ comunice EUROINS producerea accidentului în termen de 3 zile calendaristice de la data evenimentului.

Imediat dupǎ accident Asiguratul este obligat sǎ se prezinte, în mǎsura în care starea sǎnǎtǎţii îi permite, la o unitate sanitarǎ sau la un medic spre a fi examinat şi sǎ urmeze tratamentul prescris. Dacǎ Asiguratul nu are aceastǎ posibilitate, obligaţia de a-l prezenta la unitatea sanitarǎ sau la medic şi a se îngriji sǎ urmeze tratamentul prescris o are Contractantul.

Asigură-te aici