• Engleza EN

Accidente pers. din autoturisme

Asigurarea de accidente a persoanelor din autoturisme


OBIECTUL ASIGURĂRII

În baza contractului de asigurare și în schimbul plății primei de asigurare efectuate de către Contractant/Asigurat asigură integritatea corporală sau viața Asiguratului care se află în autoturismul menționat în polița de asigurare, prin acordarea acestuia (sau Beneficiarului în cazul decesului Asiguratului) de indemnizații până la limita sumei asigurate, în cazul producerii, în timpul perioadei de asigurare, a unui accident care are drept consecință invaliditatea permanentă sau decesul acestuia.

Nu se asigură persoanele:

care au o invaliditate permanentă mai mare de 50%;

care prezintă probleme cu privire la starea sănătății, care au nevoie de îngrijire (persoanele care sunt dependente de ajutor străin pentru îndeplinirea treburilor zilnice);

cu boli psihice.

                                                              RISCURI ASIGURATE

 

RISCURI DE BAZĂ

EUROINS acoperă riscurile de invaliditate permanentă și deces produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a producerii unui accident.

EXTINDERI SPECIALE

  •   Cheltuieli medicale;
  •   Pagube materiale.

MODUL DE INCHEIERE AL ASIGURĂRII

Asigurarea se încheie fără nominalizarea persoanelor asigurate.

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită integral sau în maxim 4 rate cu condiția ca valoarea unei rate sa fie de minim 100 lei. 

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI

Asiguratul este obligat să avizeze în scris EUROINS în termen de 7 zile lucrătoare de la data evenimentului, să furnizeze toate informațiile și probele solicitate de EUROINS și să permită acestuia să facă investigații referitoare la caz.

Imediat după accident, Asiguratul este obligat să se prezinte, în măsura în care starea sănătății îi permite, la o unitate sanitară sau la un medic spre a fi examinat și a urma tratamentul prescris.


Asigură-te aici