• Engleza EN

Accidente angajati

Asigurarea de accidente a angajaţilor

OBIECTUL ASIGURĂRII

Asigurarea se incheie de către angajator pentru angajaţii cu contract de muncă/mandat.
Sunt cuprinse în asigurare, persoane cu vârsta între 18 şi 69 de ani, cu condiţia ca la data expirării asigurării persoana asigurată să nu depăşească vârsta de 70 de ani.
Nu se asigură persoanele:
-care au o invaliditate permanentă mai mare de 50%;
-care prezintă probleme cu privire la starea sănătăţii, care au nevoie de ingrijire (persoanele -care sunt dependente de ajutor străin pentru indeplinirea treburilor zilnice);
-cu boli psihice.
Angajaţii Contractantului cărora li se desface (sau li se suspendă) contractul de muncă, indiferent de cauză, pierd calitatea de Asigurat.

 RISCURI ASIGURATE

RISCURI DE BAZA

EUROINS acoperă riscurile de invaliditate permanentă şi deces, produse in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, ca urmare a accidentelor de muncă.
La solicitarea Contractantului, in schimbul unei prime suplimentare, asigurarea se poate extinde şi:

a) în afara orelor de muncă ale angajatului (acoperirea de 24 de ore din   24);
b) în afară teritoriului ţării pentru prestarea de lucrări şi servicii, în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, incheiate de Contractant cu parteneri străini.

 EXTINDERI SPECIALE

-Boli profesionale;

-Spitalizare;

-Convalescenta din accident;

-Incapacitate temporara de munca;

-Interventii chirurgicale;

-Arsuri;

-Cheltuieli medicale;

-Fracturi osoase;

-Imobilizare aparat gipsat.

 

MODUL DE INCHEIERE A ASIGURĂRII

Contractul de asigurare se poate incheia in una din următoarele forme:

a) nenominal - pentru grupuri de peste 30 persoane - cu includerea obligatorie a tuturor membrilor eligibili ai grupului sau a tuturor membrilor eligibili dintr-o categorie de asiguraţi;

b) nominal - pentru grupuri mai mici de 30 persoane (inclusiv) - cu actualizarea listelor de personal;

c) nominal, pentru grupuri in care contractantul nu doreşte includerea tuturor membrilor, ci numai a unoara dintre ei.

In acest caz, acoperirea este valabila numai pentru persoanele nominalizate.

 

PRIMA DE ASIGURARE

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral sau in cel mult patru rate. Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are drept consecinta suspendarea contractului de asigurare.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI

Contractantul este obligat să prezinte la cererea EUROINS autorizaţia de funcţionare, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă de care aparţine, privind protecţia muncii potrivit prevederilor legislaţiei in vigoare.
In cazul in care numărul de angajaţi se modifică in cursul valabilităţii contractului de asigurare, Contractantul este obligat sa inştiinţeze EUROINS despre această modificare.
Contractantul este obligat sa comunice EUROINS producerea accidentului de muncă in termen de 3 zile lucrătoare de la data evenimentului.

Asigură-te aici