Get Adobe Flash player

  • Engleza EN

Acte necesare daune

ACTE NECESARE DESCHIDERII DOSARULUI DE DAUNE AUTO - RCA

    * proces-verbal de la Politie / anexa 2 de la Politie / document explicativ pompieri / constat amiabil;
    * autorizatie de reparatie;
    * seria si tichetul RCA (sau Cartea Verde, in cazul in care celalalt autovehicul este inmatriculat in strainatate);
    * certificatul de inmatriculare al autovehiculului;
    * cartea de identitate a proprietarului /delegatului;
    * fotocopia permisului de conducere al soferului implicat;
    * procura notariala, daca vehiculul apartine altei persoane fizice decat proprietarul;
    * delegatie, daca vehiculul apartine unei persoane juridice (firma / societate de leasing).


ACTE NECESARE DESCHIDERII DOSARULUI DE DAUNE DAUNE AUTO - CASCO
(cu acte eliberate de autoritatea competenta)

    * proces verbal de Politie/anexa 2 de la Politie/document explicativ pompieri/dovada furt
    * autorizatie de reparatie (daca este cazul);
    * in caz de furt total, polita CASCO, cartea de identitate a autovehiculului (in original), toate cheile  de contact si toate telecomenzile, certificatul de inmatriculare (in original);
    * copia politei CASCO;
    * certificatul de inmatriculare al autovehiculului asigurat;
    * cartea de identitate a proprietarului /delegatului;
    * fotocopia permisului de conducere al soferului implicat;
    * procura notariala, daca vehiculul apartine altei persoane fizice decat proprietarul;
    * delegatie, daca vehiculul apartine unei persoane juridice (firma / societate de leasing).


ACTE NECESARE DESCHIDERII DOSARULUI DE DAUNE DAUNE AUTO - CASCO
(fara acte eliberate de autoritatea competenta - avizarea daunei daca pagubele s-au produs intr-un accident de circulatie ce a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul).

    * copia politei CASCO;
    * certificatul de inmatriculare al autovehiculului asigurat;
    * cartea de identitate a proprietarului /delegatului;
    * fotocopia permisului de conducere al soferului implicat;
    * procura notariala, daca vehiculul apartine unei alte persoane fizice;
    * delegatie, daca vehiculul apartine unei persoane juridice (firma / societate de leasing).


ACTE NECESARE DESCHIDERII DOSARULUI DE DAUNE - CLADIRI SI BUNURI

    * copia politei de asigurare;
    * dovada de la politie pentru furt prin efractie/talharie al continutului sau tentativa de furt;
    * procesul verbal de interventie, de constatare, altele pentru avarii accidentale (explozie, incendiu, etc);
    * procesul verbal de la asociatia de proprietari in caz de inundatie de la una dintre instalatii (conducte de apa, de scurgere, etc.);
    * act doveditor de la autoritatile locale in caz de calamitati naturale, furtuna, grindina, uragan;
    * acte care dovedesc interesul asupra bunului/ bunurilor asigurate (acte de proprietate/ inchiriere a cladirii/ bunului avariat, facturi, etc.);
    * imputernicire/ delegatie pentru persoana care avizeaza dauna;
    * cartea de identitate a asiguratului sau imputernicitului acestuia.


ACTE NECESARE DESCHIDERII DOSARULUI DE DAUNE AUTO CARGO

    * copia politei de asigurare;
    * documentele de transport (aviz de insotire a marfii, scrisoare de trasura, scrisoare de transport, conosament etc.);
    * copia actului de identitate (B.I./C.I.) si a permisului / licentei persoanei care a condus mijlocul de transport cu care s-a efectuat transportul;
    * documentele incheiate de autoritatile competente (Politie, Pompieri, Capitania portului etc., dupa caz);
    * documentul care atesta ca actele aferente transportului, inclusiv polita de asigurare, au fost andosate altei persoane (daca este cazul).


ACTE NECESARE DESCHIDERII DOSARULUI DE DAUNE DAUNE CMR

    * copia politei de asigurare;
    * acte emise de autoritatile competente in functie de tipul de dauna;
    * fotocopia documentului de plata din care sa reiasa ca societatea de transport a despagubit persoana pagubita;
    * fotocopii ale contractului de transport, comenzii de transport, scrisorii de trasura, facturii de plata a transportului, facturilor interne si externe ale marfii, certificatului fitosanitar A.T.P., diagramelor tahograf si termograf, declaratiilor vamale de export al marfurilor;
    * declaratiile conducatorului auto din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si vinovatia in producerea deteriorarii marfii;
    * imputernicire/ delegatie pentru persoana care avizeaza dauna;
    * cartea de identitate a proprietarului / delegatului / imputernicire;
    * procesul-verbal incheiat de transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfa transportata.
OBSERVATII:
Prezenta conducatorilor vehiculelor este necesara pentru completarea declaratiei privind cauzele si imprejurarile producerii evenimentului;
In toate cazurile de dauna se va efectua avizarea in scris la orice agentie Euroins in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.


Asigură-te aici